Лабораторна діагностика

Лабораторна діагностика – перший крок до вашого здоров’я!

ПАКЕТНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

НОМЕР (код)НАЗВАТЕРМІН ВИКОНАННЯЦіна (грн.)
1001Пакет аналізів: “Біохімічний скринінг” ( Білірубін загальний (Bilirubin total, TBIL), Білірубін прямий (Bilirubin direct, DBIL), Білірубін непрямий (Bilirubin indirect, IB), Аланінамінотрансфераза (Alanine aminotransferase, АЛТ, ALT), Аспартатамінотрансфераза (Aspartate aminotransferase, АСТ, AST), Гама-глутамілтрансфераза (Gamma glutamyl transferase, ГГТ, GGT), Лужна фосфатаза (Alkaline phosphatase, ЛФ, ALP), Креатинін (Creatinine, CRE), Сечовина (Urea nitrogen, Urea), Протеїн загальний, загальний білок (Total Protein, TP), Панкреатична альфа-амілаза (Pancreatic alpha-amylase, AMY), Лактатдегідрогеназа (Lactate dehydrogenase, ЛДГ, LDH), Сечова кислота (Uric acid, UA), Альбумін (Albumin, ALB), Глюкоза (Glucose, GLU))1 дн.1400
1002Пакет аналізів: “Печінкові проби” (Білірубін загальний (Bilirubin total, TBIL), Білірубін прямий (Bilirubin direct, DBIL), Білірубін непрямий (Bilirubin indirect, IB), Аланінамінотрансфераза (Alanine aminotransferase, АЛТ, ALT), Аспартатамінотрансфераза (Aspartate aminotransferase, АСТ, AST), Гама-глутамілтрансфераза (Gamma glutamyl transferase, ГГТ, GGT), Лужна фосфатаза (Alkaline phosphatase, ЛФ, ALP), Протеїн загальний, загальний білок (Total Protein, TP), Лактатдегідрогеназа (Lactate dehydrogenase, ЛДГ, LDH))1 дн.700
1003Пакет аналізів: “Ниркові проби” (Креатинін (Creatinine, CRE), Сечовина (Urea nitrogen, Urea), Сечова кислота (Uric acid, UA),Протеїн загальний, загальний білок (Total Protein, TP), Альбумін (Albumin, ALB))1 дн.450
1004Пакет аналізів: “Ліпідограма” (Холестерин (Total Blood Cholesterol, ХС, CHOL),Тригліцериди (Triglyceride, ТГ, TG), Холестерин ліпопротеїдів високої щільності (High-density lipoprotein cholesterol, Хс.ЛПВЩ, HDL), Холестерин ліпопротеїдів низької щільності (Low-density lipoprotein cholesterol, Хс.ЛПНЩ, LDL), Холестерин ліпопротеїдів дуже низької щільності (Very Low Density Lipoprotein, Хс.ЛПДНЩ, VLDL), Індекс атерогенності (ІА, АІР))1 дн.500
1006Пакет аналізів: “4 обов’язкових аналізи” (ВІЛ 1/2 (anti-HIV 1/2 Ab), сумарні антитіла IgA, IgM, IgG, Гепатит С (HCV), сумарні антитіла IgM, IgG,Гепатит В (HbsAg) поверхневий антиген (австралійський антиген),Сифіліс (Treponema pallidum), сумарні антитіла IgM, IgG)1-2 дн.780
1008Пакет аналізів: “TORCH IgG, IgM (8 показників)” (Цитомегаловірус (Cytomegalovirus, CMV), антитіла IgM,Вірус простого герпесу 1,2 тип (Herpes simplex virus, HSV), антитіла ІgМ,Токсоплазма (Toxoplasma gondii), антитіла IgМ, Краснуха (Rubella virus, RUBV), антитіла IgМ, (Цитомегаловірус (Cytomegalovirus, CMV), антитіла IgG, Вірус простого герпесу 1,2 тип (Herpes simplex virus, HSV), антитіла ІgG , Токсоплазма (Toxoplasma gondii), антитіла IgG, Краснуха (Rubella virus, RUBV), антитіла IgG)2 дн.1800
1009Пакет аналізів: “TORCH IgG (4 показники)” ( (Цитомегаловірус (Cytomegalovirus, CMV), антитіла IgG, Вірус простого герпесу 1,2 тип (Herpes simplex virus, HSV), антитіла ІgG , Токсоплазма (Toxoplasma gondii), антитіла IgG, Краснуха (Rubella virus, RUBV), антитіла IgG)2 дн.950
1010Пакет аналізів: “TORCH IgM (4 показники)” ( Цитомегаловірус (Cytomegalovirus, CMV), антитіла IgM, Вірус простого герпесу 1,2 тип (Herpes simplex virus, HSV), антитіла ІgМ, Токсоплазма (Toxoplasma gondii), антитіла IgМ, Краснуха (Rubella virus, RUBV), антитіла IgМ)2 дн.950
10051Пакет аналізів: “Гормони щитоподібної залози №1” (Тироксин вільний (Thyroxine free, Т4віл., fT4), Трийодтиронін вільний (Triiodothyronine free, Т3віл., fT3), Антитіла до тиреопероксидази (TPOAb, АТПО, Аnti-ТPО), Тиреотропний гормон (Thyrotropin, ТТГ, TSH))1 дн.840
10052Пакет аналізів: “Гормони щитоподібної залози №2” (Тироксин вільний (Thyroxine free, Т4віл., fT4), Трийодтиронін вільний (Triiodothyronine free, Т3віл., fT3), Тиреотропний гормон (Thyrotropin, ТТГ, TSH))1 дн.550
10053Пакет аналізів: “Гормони щитоподібної залози №3” (Тироксин вільний (Thyroxine free, Т4віл., fT4), Антитіла до тиреопероксидази (TPOAb, АТПО, Аnti-ТPО), Тиреотропний гормон (Thyrotropin, ТТГ, TSH))1 дн.650
10054Пакет аналізів: “Гормони щитоподібної залози №4” (Тироксин вільний (Thyroxine free, Т4віл., fT4), Тиреотропний гормон (Thyrotropin, ТТГ, TSH))1 дн.400
10055Пакет аналізів: “Гормони щитоподібної залози №5” (Тироксин вільний (Thyroxine free, Т4віл., fT4), Трийодтиронін вільний (Triiodothyronine free, Т3віл., fT3), Антитіла до тиреопероксидази (TPOAb, АТПО, Аnti-ТPО), Тиреотропний гормон (Thyrotropin, ТТГ, TSH), Антитіла до тиреоглобуліну (TgAb, АТГ, Anti-TG))1 дн.1100
10056Пакет аналізів: “Діагностика новоутворень щитоподібної залози” (Антитіла до тиреопероксидази (TPOAb, АТПО, Аnti-TPO), Антитіла до тиреоглобуліну (TgAb, АТГ, Аnti-TG), Тиреоглобулін (Thyroglobulin, ТГ, TG), Тиреотропний гормон (Thyrotropin, ТТГ, TSH), Раково-ембріональний антиген (Carcinoembryonic Ag, РЕА, CEA))1 дн.960
10059Пакет аналізів: “Діагностика аутоімунних захворювань щитоподібної залози” (Антитіла до тиреопероксидази (TPOAb, АТПО, Аnti-TPO), Антитіла до тиреоглобуліну (TgAb, АТГ, Аnti-TG), Тиреотропний гормон (Thyrotropin, ТТГ, TSH))1 дн.720
101223Пакет аналізів: “Репродуктивна панель”(Тестостерон загальний (Testosterone, Tc), Фолікулостимулюючий гормон (Follitropin, ФСГ, FSH), Лютеїнізуючий гормон (Luteinizing hormone, ЛГ, LH), Пролактин (Prolactin, PRL))1 дн.780
10060Пакет аналізів: “Діагностика гіперандрогенії” (Дегідроепіандростерон-сульфат (Dehydroepiandrosterone, ДГЕА-С, DHEA-S), Індекс вільного тестостерону (Free androgen index, Тестостерон загальний (Testosterone, Tc), Глобулін, що зв’язує статеві гормони (Sex hormone binding globulin, ГЗСГ, SHBG), FAI), Андростендіон (Androstenedione))1 дн.950
10121Пакет аналізів: “Діагностика порушень менструального циклу” (Пролактин (Prolactin, PRL), Прогестерон (Progesterone, P4, PRG), Тестостерон загальний (Testosterone, Tc), Фолікулостимулюючий гормон (Follitropin, ФСГ, FSH), Лютеїнізуючий гормон (Luteinizing hormone, ЛГ, LH), Раково-ембріональний антиген (Carcinoembryonic Ag, РЕА, CEA), Тиреотропний гормон (Thyrotropin, ТТГ, TSH), 17-α-оксипрогестерон (17-Hydroxyprogesterone, 17-α-ОПГ, 17-OHP))1 дн.1600
10122Пакет аналізів: “Чоловіче гормональне здоров’я” (Тестостерон загальний (Testosterone, Tc), Фолікулостимулюючий гормон (Follitropin, ФСГ, FSH), Лютеїнізуючий гормон (Luteinizing hormone, ЛГ, LH), Простат-специфічний антиген загальний (PSA total, ПСАзаг., PSA), Раково-ембріональний антиген (Carcinoembryonic Ag, РЕА, CEA), Тиреотропний гормон (Thyrotropin, ТТГ, TSH))1 дн.1500
10123Пакет аналізів: “Жіноче гормональне здоров’я (1 фаза МЦ)” (Фолікулостимулюючий гормон (Follitropin, ФСГ, FSH), Лютеїнізуючий гормон (Luteinizing hormone, ЛГ), Пролактин (Prolactin, PRL), Естрадіол (Estradiol, Е2), Тестостерон загальний (Testosterone, Tc))1 дн.1000
10124Пакет аналізів: “Жіноче гормональне здоров’я (2 фаза МЦ)” (Фолікулостимулюючий гормон (Follitropin, ФСГ, FSH), Лютеїнізуючий гормон (Luteinizing hormone, ЛГ), Пролактин (Prolactin, PRL), Прогестерон (Progesterone, P4, PRG))1 дн.900
10125Пакет аналізів: “Підготовка до вагітності” (TORCH IgM, IgG (Цитомегаловірус (Cytomegalovirus, CMV), антитіла IgG, Цитомегаловірус (Cytomegalovirus, CMV), антитіла IgM, Вірус простого герпесу 1,2 тип (Herpes simplex virus, HSV), антитіла ІgG, Вірус простого герпесу1,2 тип (Herpes simplex virus, HSV), антитіла ІgМ, Токсоплазма (Toxoplasma gondii), антитіла IgG, Токсоплазма (Toxoplasma gondii), антитіла IgМ, Краснуха (Rubella virus, RUBV), антитіла IgG, Краснуха (Rubella virus, RUBV), антитіла IgМ), Прогестерон (Progesterone, P4, PRG), Антимюллерів гормон (Anti-mullerian hormone, АМГ, AMH), Естрадіол (Estradiol, Е2), Фолікулостимулюючий гормон (Follitropin, ФСГ, FSH), Пролактин (Prolactin, PRL), Хламідія (Chlamydia trachomatis), антитіла IgG, Діагностика анемій базова (Розгорнутий аналіз крові (апаратна методика, ручний підрахунок лейкоцитарної формули, ШОЕ) (ЗАК, CBC), Феритин(Ferritin), Залізо, сироваткове залізо (Serum iron, Fe), Ціанокобаламін (Cobalamin, вітамин В12, Vit B12); Мікроскопія урогенітального мазка (жінки) – Uretra, vagina, cervix, Цитологічне дослідження епітелію на атипові клітини (жінки) (на склі), “4 обов’язкових аналізи ІФА” (ВІЛ 1/2 (anti-HIV 1/2 Ab), сумарні антитіла IgA, IgM, IgG, Гепатит С (HCV), сумарні антитіла IgM, IgG, Гепатит В (HBsAg) поверхневий антиген (австралійський антиген), Сифіліс (Treponema pallidum), сумарні антитіла IgM, IgG))2 дн.4000
10126Пакет аналізів: “Діагностика анемій базова” (Розгорнутий аналіз крові (апаратна методика, ручний підрахунок лейкоцитарної формули, ШОЕ) (ЗАК, CBC), Феритин (Ferritin), Залізо (Serum iron, сироваткове залізо, Fe), Ціанокобаламін (Cobalamin, вітамін В12, Vit B12))1 дн.900
10127Пакет аналізів: “Діагностика анемій розширена” (Розгорнутий аналіз крові (апаратна методика, ручний підрахунок лейкоцитарної формули, ШОЕ) (ЗАК, CBC), Феритин (Ferritin), Залізо (Serum iron, сироваткове залізо, Fe), Насичення трансферину залізом (НТЖ), Залізозв’язуюча здатність сироватки загальна (Total iron binding capacity, ЗЗСЗ, TIBC), Ціанокобаламін (Cobalamin, вітамін В12, Vit B12), Фолієва кислота (Folic acid, ФК, вітамін В9))1 дн.1400
10057Пакет аналізів: “Щорічне обстеження для чоловіків, жінок” (Тиреотропний гормон (Thyrotropin, ТТГ, TSH), Тироксин вільний (Thyroxine free, Т4віл., fT4), Антитіла до тиреопероксидази (TPOAb, АТПО, Аnti-ТPО), Пролактин (Prolactin, PRL), Тестостерон загальний (Testosterone, Tc), Розгорнутий аналіз крові (апаратна методика, ручний підрахунок лейкоцитарної формули, ШОЕ) (ЗАК, CBC), Білірубін загальний (Bilirubin total, TBIL), Білірубін прямий (Bilirubin direct, DBIL), Білірубін непрямий (Bilirubin indirect, IB), Аланінамінотрансфераза (Alanine aminotransferase, АЛТ, ALT), Аспартатамінотрансфераза (Aspartate aminotransferase, АСТ, AST), Креатинін (Creatinine, CRE), Сечовина (Urea nitrogen, Urea), Протеїн загальний, загальний білок (Total Protein, TP), Глюкоза (Glucose, GLU), С-реактивний білок (C-reactive protein, С-РБ, CRP) (кількісне дослідження), Антистрептолізин-О (Antistreptolysin-O, АСЛ-О, ASO) (кількісне дослідження), Ревматоїдний фактор (Rheumatoid factor, РФ, RF) (кількісне дослідження), Ліпідограма (Холестерин (Total Blood Cholesterol, ХС, CHOL), Тригліцериди (Triglyceride, ТГ, TG), Холестерин ліпопротеїдів високої щільності (High-density lipoprotein cholesterol, Хс.ЛПВЩ, HDL), Холестерин ліпопротеїдів низької щільності (Low-density lipoprotein cholesterol, Хс.ЛПНЩ, LDL), Холестерин ліпопротеїдів дуже низької щільності (Very Low Density Lipoprotein, Хс.ЛПДНЩ, VLDL), Індекс атерогенності (ІА, АІР)), ВІЛ 1/2 (anti-HIV 1/2 Ab), сумарні антитіла IgA, IgM, IgG, Гепатит С (HCV), сумарні антитіла IgM, IgG, Гепатит В (HBsAg) поверхневий антиген (австралійський антиген), Сифіліс (Treponema pallidum), сумарні антитіла IgM, IgG))1-2 дн.2500
1013Пакет аналізів: “Передопераційний” (Розгорнутий аналіз крові (апаратна методика, ручний підрахунок лейкоцитарної формули, ШОЕ) (ЗАК, CBC), Аналіз сечі загальний (фізико-хімічні властивості, мікроскопія осаду сечі) (Complete urinalysis, ЗАС), Білірубін загальний (Bilirubin total, TBIL), Аланінамінотрансфераза (Alanine aminotransferase, АЛТ, ALT), Аспартатамінотрансфераза (Aspartate aminotransferase, АСТ, AST), Креатинін (Creatinine, CRE), Сечовина (Urea nitrogen, Urea), Протеїн загальний, загальний білок (Total Protein, TP), Глюкоза (Glucose, GLU), Коагулограма (Coagulogram, Міжнародне нормалізоване відношення (International normalized ratio, МНВ, INR), Протромбіновий час (Prothrombin time, ПТЧ, PTT), Протромбіновий індекс (Prothrombin index, ПТІ, PI), Тромбіновий час за Квіком (Quick prothrombin test), Фібриноген (Fibrinogen), Тромбіновий час (Thrombin time, ТЧ, TT), Активований частковий тромбопластиновий час (Activated partial thromboplastin time, АЧТЧ, аPTT)), Група крові + резус фактор (ABO & Rh group, ABO+Rh Gp), ВІЛ 1/2 (anti-HIV 1/2 Ab), сумарні антитіла IgA, IgM, IgG, Гепатит С (HCV), сумарні антитіла IgM, IgG, Гепатит В (HBsAg) поверхневий антиген (австралійський антиген), Сифіліс (Treponema pallidum), сумарні антитіла IgM, IgG)1-2 дн.2300
10058Пакет аналізів: “Контроль ваги” (Пролактин (Prolactin, PRL), Тестостерон загальний (Testosterone, Tc), Тиреотропний гормон (Thyrotropin, ТТГ, TSH), Індекс НОМА-IR (Insulin resistanc, Глюкоза, Інсулін), Ліпідограма (Холестерин (Total Blood Cholesterol, ХС, CHOL), Тригліцериди (Triglyceride, ТГ, TG), Холестерин ліпопротеїдів високої щільності (High-density lipoprotein cholesterol, Хс.ЛПВЩ, HDL), Холестерин ліпопротеїдів низької щільності (Low-density lipoprotein cholesterol, Хс.ЛПНЩ, LDL), Холестерин ліпопротеїдів дуже низької щільності (Very Low Density Lipoprotein, Хс.ЛПДНЩ, VLDL), Індекс атерогенності (ІА, АІР)), Глікозильований гемоглобін HbA1c (Hemoglobin A1c))1 дн.1300
1015Пакет аналізів: “Діагностика гельмінтозів №1” (Лямблії (Giardia lamblia), сумарні антитіла IgА, IgM, IgG, Опісторхії (Opisthorchis felineus), антитіла IgG, Трихінели (Trichinella spiralis), антитіла IgG, Токсокара (Toxocara canis), антитіла IgG, Ехінокок (Echinococcus granulosus), антитіла IgG, Аскарида (Ascaris lumbricoides), антитіла IgG)2 дн.1800
1016Пакет аналізів: “Діагностика гельмінтозів №2” (Лямблії (Giardia lamblia), сумарні антитіла IgА, IgM, IgG, Аскарида (Ascaris lumbricoides), антитіла IgG)2 дн.750
1022Пакет аналізів: “Здоров’я дитини” (Розгорнутий аналіз крові (апаратна методика, ручний підрахунок лейкоцитарної формули, ШОЕ) (ЗАК, CBC), Аналіз сечі загальний (фізико-хімічні властивості, мікроскопія осаду) (Complete urinalysis, ЗАС), Глюкоза (Glucose, GLU), Лямблії (Giardia lamblia), сумарні антитіла IgА, IgM, IgG, Аскарида (Ascaris lumbricoides), антитіла IgG, Ентеробіоз, зішкріб на яйця гостриків (Enterobiosis), Імуноглобулін Е (IgE) маркер алергії)2 дн.1100
1902Пакет “Остеопороз” Кальцій іонізований (Calcium ionized, іCa2+); Фосфор (Phosphate, P); Паратгормон (Parathyrin intact, ПТГ, intact PTH); Вітамін D загальний (Vitamin D, 25-гідроксикальциферол, 25-ОН)1 дн.1050
1901Пакет “Діагностика ревматоїдного артриту” С-реактивний білок (C-reactive protein, С-РБ, CRP) (кількісне дослідження); Ревматоїдний фактор (Rheumatoid factor, РФ, RF) (кількісне дослідження) Антитіла до циклічного цитрулінового пептиду (Cyclic citrullinated peptide, Анти-ЦЦП, А-ССР)1 дн.800
1025Пакет аналізів: “Здоров’я нирок” (Пакет “Ниркові проби” (Креатинін (Creatinine, CRE), Сечовина (Urea nitrogen, Urea), Сечова кислота (Uric acid, UA), Протеїн загальний, загальний білок (Total Protein, TP), Альбумін (Albumin, ALB)), Розгорнутий аналіз крові (апаратна методика, ручний підрахунок лейкоцитарної формули, ШОЕ) (ЗАК, CBC), Аналіз сечі загальний (фізико-хімічні властивості, мікроскопія осаду) (Complete urinalysis, ЗАС))1 дн.800
1026Пакет аналізів: “Здоров’я печінки, обстеження на гепатити” (Пакет аналізів: “Печінкові проби” (Білірубін загальний (Bilirubin total, TBIL), Білірубін прямий (Bilirubin direct, DBIL), Білірубін непрямий (Bilirubin indirect, IB), Протеїн загальний, загальний білок (Total Protein, TP), Аланінамінотрансфераза (Alanine aminotransferase, АЛТ, ALT), Аспартатамінотрансфераза (Aspartate aminotransferase, АСТ, AST), Гама-глутамілтрансфераза (Gamma glutamyl transferase, ГГТ, GGT), Лужна фосфатаза (Alkaline phosphatase, ЛФ, ALP), Лактатдегідрогеназа (Lactate dehydrogenase, ЛДГ, LDH), Гепатит С (HCV), сумарні антитіла IgM, IgG, Гепатит В (HBsAg) поверхневий антиген (австралійський антиген))1-2 дн.1150
707Пакет аналізів: “Діабетичний №1” (Глікозильований гемоглобін HbA1c (Hemoglobin A1c), С-пептид (C peptide), Інсулін (Insulin), Глюкоза (Glucose, GLU), Індекс НОМА-IR (Insulin resistanc))1 дн.770
20021 Пакет аналізів: “Діабетичний №2” (Глюкоза (Glucose, GLU), Глікозильований гемоглобін HbA1c (Hemoglobin A1c))1 дн.340
10071Пакет аналізів: “Ревмопроби (кількісне дослідження)” (С-реактивний білок (C-reactive protein, С-РБ, CRP) (кількісне дослідження), Антистрептолізин-О (Antistreptolysin-O, АСЛ-О, ASO) (кількісне дослідження), Ревматоїдний фактор (Rheumatoid factor, РФ, RF) (кількісне дослідження))1 дн.400
10072Пакет аналізів: “Ревмопроби розширені” (Протеїн загальний, загальний білок (Total Protein, TP), Білкові фракції (Protein fractions, Альбуміни, Глобуліни, Альфа-1-глобуліни, Альфа-2-глобуліни, Бета-глобуліни, Гама-глобуліни, Коефіцієнт а/г), С-реактивний білок (C-reactive protein, С-РБ, CRP) (кількісне дослідження), Антистрептолізин-О (Antistreptolysin-O, АСЛ-О, ASO) (кількісне дослідження), Ревматоїдний фактор (Rheumatoid factor, РФ, RF) (кількісне дослідження))1 дн.650
9002Пакет аналізів: “Жіноча онкологічна панель” (Індекс ROMA (Risk of ovarian malignancy algorithm, СА-125, НЕ-4), Онкомаркер молочної залози (Cancer Ag 15-3, СА 15-3), Раково-ембріональний антиген (Carcinoembryonic Ag, РЕА, CEA))1 дн.1500
9003Пакет аналізів: “Чоловіча онкологічна панель” (Онкомаркер підшлункової залози (Cancer Ag 19-9, СА 19-9), Раково-ембріональний антиген (Carcinoembryonic Ag, РЕА, CEA), Простат-специфічний антиген загальний (PSA total, ПСА заг., tPSA), Простат-специфічний антиген вільний (PSA free, ПСАвіл., fPSA), Індекс вільного ПСА (p2ПСА, PHI))1 дн.1100
10128Пакет аналізів: “Баланс вітамінів та мінералів” (Вітамін D загальний (Vitamin D, 25-гідроксикальциферол, 25-ОН), Ціанокобаламін (Cobalamin, вітамін В12, Vit B12), Фолієва кислота (Folic acid, ФК, вітамін В9), Електроліти (Electrolyte panel, K+, iCa2+, Na+, Cl-, рH крові), Залізо (Serum iron, сироваткове залізо, Fe), Мідь (Copper, Сu), Феритин (Ferritin), Цинк (Zinc, Zn), Магній (Magnesium, Mg), Фосфор (Phosphate, P))1 дн.2200
101208Пакет аналізів: “Здорове волосся” (Розгорнутий аналіз крові (апаратна методика, ручний підрахунок лейкоцитарної формули, ШОЕ) (ЗАК, CBC), Залізо (Serum iron, сироваткове залізо, Fe), Протеїн загальний, загальний білок (Total Protein, TP), Феритин (Ferritin), Сечовина (Urea nitrogen, Urea), Креатинін (Creatinine, CRE) , Тиреотропний гормон (Thyrotropin, ТТГ, TSH), Трийодтиронін вільний (Triiodothyronine free, Т3віл., fТ3), Тироксин вільний (Thyroxine free, Т4віл., fТ4), Фолікулостимулюючий гормон (Follitropin, ФСГ, FSH), Лютеїнізуючий гормон (Luteinizing hormone, ЛГ), Тестостерон вільний (Testosterone Free), Тестостерон загальний (Testosterone, Tc), Дигідротестостерон (Dihydrotestosterone, ДГТ, DHT), Цинк (Zinc, Zn), Мідь (Copper, Сu))1-3 дн.2500
1027Пакет аналізів: “Здоров’я суглобів” (Розгорнутий аналіз крові (апаратна методика, ручний підрахунок лейкоцитарної формули, ШОЕ) (ЗАК, CBC), Сечова кислота (Uric acid, UA), Альбумін (Albumin, ALB), Протеїн загальний, загальний білок (Total Protein, TP), С-реактивний білок (C-reactive protein, С-РБ, CRP) (кількісне дослідження), Антистрептолізин-О (Antistreptolysin-O, АСЛ-О, ASO) (кількісне дослідження), Ревматоїдний фактор (Rheumatoid factor, РФ, RF) (кількісне дослідження))1 дн.750
1028Пакет аналізів: “Здорова шкіра (Дерматологічний)” (Імуноглобулін Е (IgE) маркер алергії, Лямблії (Giardia lamblia) сумарні антитіла IgА, IgM, IgG, Аскарида (Ascaris lumbricoides), антитіла IgG, Хелікобактер пілорі (Helicobacter pylori, HP), сумарні антитіла IgA, IgM, IgG, Білірубін загальний (Bilirubin total, TBIL), Білірубін прямий (Bilirubin direct, DBIL), Білірубін непрямий (Bilirubin indirect, IB), Аланінамінотрансфераза (Alanine aminotransferase, АЛТ, ALT), Аспартатамінотрансфераза (Aspartate aminotransferase, АСТ, AST), Гама-глутамілтрансфераза (Gamma glutamyl transferase, ГГТ, GGT), Лужна фосфатаза (Alkaline phosphatase, ЛФ, ALP), Холестерин (Total Blood Cholesterol, ХС, CHOL), Глюкоза (Glucose, GLU))1-2 дн.1450
1024Пакет аналізів: “Діагностика ризику атеросклерозу і захворювань серця” (Ліпідограма (Холестерин (Total Blood Cholesterol, ХС, CHOL), Тригліцериди (Triglyceride, ТГ, TG), Холестерин ліпопротеїдів високої щільності (High-density lipoprotein cholesterol, Хс.ЛПВЩ, HDL), Холестерин ліпопротеїдів низької щільності (Low-density lipoprotein cholesterol, Хс.ЛПНЩ, LDL), Холестерин ліпопротеїдів дуже низької щільності (Very Low Density Lipoprotein, Хс.ЛПДНЩ, VLDL), Індекс атерогенності (ІА, АІР)), Глюкоза (Glucose, GLU), Коагулограма часткова (Coagulogram, Міжнародне нормалізоване відношення (International normalized ratio, МНВ, INR), Протромбіновий час (Prothrombin time, ПТЧ, PTT), Протромбіновий індекс (Prothrombin index, ПТІ, PI), Тромбіновий час за Квіком (Quick prothrombin test))1 дн.900
1018Пакет аналізів: “Скринінг урогенітальних інфекцій по крові” (Хламідія трахоматіс (Сhlamydia trachomatis), антитіла IgG, Мікоплазма хомініс (Mycoplasma hominis), антитіла IgG, Уреаплазма уреалітікум (Ureaplasma urealyticum), антитіла IgG, Трихоманада вагіналіс (Trichomonas vaginalis), антитіла IgG, Вірус простого герпесу 1,2 тип (Herpes simplex virus, HSV), антитіла ІgG)2 дн.1100
1325212 Інфекцій, що передаються статевим шляхом (12 ІПСШ). Mycoplasma hominis, Mycoplasma genitalium, Ureaplasma spp. (Ureaplasma parvum, Ureaplasma urealyticum), Candida albicans, Gardnerella vaginalis, Chlamydia trachomatis, Trichomonas vaginalis, Neisseria gonorroeae, Cytomegalovirus CMV, Herpes simplex virus HSV 1,2, ВПЛ HPV 16 тип, ВПЛ HPV 18 тип.2 дн.2200
13254Пакет: “Розширене обстеження інтимного здоров’я жінки” (Мікроскопія урогенітального мазка (жінки) – Uretra, vagina, cervix, Бактеріологічне дослідження урогенітальних виділень + антибіотикограма, 12 інфекцій що передаються статевим шляхом (ІПСШ). Mycoplasma hominis, Mycoplasma genitalium, Ureaplasma spp. (Ureaplasma parvum, Ureaplasma urealyticum), Candida albicans, Gardnerella vaginalis, Chlamydia trachomatis, Trichomonas vaginalis, Neisseria gonorroeae, Cytomegalovirus CMV, Herpes simplex virus HSV 1,2, ВПЛ HPV 16 тип, ВПЛ HPV 18 тип)1-7 дн.2900
13255Пакет: “Розширене обстеження інтимного здоров’я чоловіка” (Мікроскопія урогенітального мазка (чоловіки), Бактеріологічне дослідження урогенітальних виділень + антибіотикограма, 12 інфекцій що передаються статевим шляхом (ІПСШ). Mycoplasma hominis, Mycoplasma genitalium, Ureaplasma spp. (Ureaplasma parvum, Ureaplasma urealyticum), Candida albicans, Gardnerella vaginalis, Chlamydia trachomatis, Trichomonas vaginalis, Neisseria gonorroeae, Cytomegalovirus CMV, Herpes simplex virus HSV 1,2, ВПЛ HPV 16 тип, ВПЛ HPV 18 тип)1-7 дн.2850

ШВИДКІ ТЕСТИ

НОМЕР (код)НАЗВАТЕРМІН ВИКОНАННЯЦіна (грн.)
1029Пакет аналізів: 4 обов’язкових аналізи, Швидкий тест: ВІЛ 1/2 (anti-HIV 1/2 Ab), сумарні антитіла IgA, IgM, IgG Гепатит С (HCV), сумарні антитіла IgM, IgG Гепатит В (HBsAg) поверхневий антиген (австралійський антиген), Сифіліс (Treponema pallidum), сумарні антитіла IgM, IgG2 год.800
1031Гепатит В (HbsAg) поверхневий антиген (австралійський ангиген), Швидкий тест2 год.240
1030Гепатит С (HCV), сумарні антитіла IgM, IgG, Швидкий тест2 год.240
1032Сифіліс (Treponema pallidum), сумарні антитіла IgM, IgG, Швидкий тест2 год.240
1033Гепатит А (HAV), антитіла IgМ, Швидкий тест2 год.240
11931Туберкульоз (Mycobacterium tuberculosis, MBT), сумарні антитіла IgA, IgM, IgG, Швидкий тест2 год.240

БІОХІМІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ КРОВІ

НОМЕР (код)НАЗВАТЕРМІН ВИКОНАННЯЦіна (грн.)
1044Аланінамінотрансфераза (Alanine aminotransferase, АЛТ, ALT)1 дн.120
1045Аспартатамінотрансфераза (Aspartate aminotransferase, АСТ, AST)1 дн.120
1041Білірубін фракційно (Bilirubin fractions, Білірубін загальний (Bilirubin total, TBIL), Білірубін прямий (Bilirubin direct, DBIL), Білірубін непрямий (Bilirubin indirect, IB))1 дн.200
1042Білірубін загальний (Bilirubin total, TBIL)1 дн.110
1043Білірубін прямий (Bilirubin direct, DBIL)1 дн.110
1063Глюкоза (Glucose, GLU)1 дн.120
1049Холестерин (Total Blood Cholesterol, ХС, CHOL)1 дн.120
10041Холестерин ліпопротеїдів високої щільності (High-density lipoprotein cholesterol, Хс.ЛПВЩ, HDL)1 дн.120
101Холестерин ліпопротеїдів низької щільності (Low-density lipoprotein cholesterol, Хс.ЛПНЩ, LDL)1 дн.120
1050Тригліцериди (Triglyceride, ТГ, TG)1 дн.120
1055Гама-глутамілтрансфераза (Gamma glutamyl transferase, ГГТ, GGT)1 дн.120
1062Альбумін (Albumin, ALB)1 дн.110
1056Панкреатична альфа-амілаза (Pancreatic alpha-amylase, α-амілаза, AMY)1 дн.120
1048Протеїн загальний, загальний білок (Total Protein, TP)1 дн.120
1046Лужна фосфатаза (Alkaline phosphatase, ЛФ, ALP)1 дн.120
1058Лактатдегідрогеназа (Lactate dehydrogenase, ЛДГ, LDH)1 дн.120
1051Креатинін (Creatinine, CRE)1 дн.120
1052Сечовина (Urea nitrogen, Urea)1 дн.120
1054Сечова кислота (Uric acid, UA)1 дн.120
1053Азот сечовини (Blood Urea Nitrogen, BUN)1 дн.120
1047Тимолова проба (Thymol test)1 дн.120
1074Аполіпопротеїн-А (Apolipoprotein A, Апо-А, Apo-A)2-3 дн.200
1075Аполіпопротеїн-В (Apolipoprotein B, Апо-В, Apo-B)2-3 дн.200
1061Білкові фракції (Protein fractions, Альбуміни, Глобуліни, Альфа-1-глобуліни, Альфа-2-глобуліни, Бета-глобуліни, Гама-глобуліни, Коефіцієнт а/г)1 дн.285
1241Креатинфосфокіназа загальна (Creatine kinase, КФК, КК, CPK)1 дн.120
1080Ліпаза (Lipase, LPS)2-3 дн.155
2001Серомукоїди (Seromucoid)2-4 дн.140
2002Сіалові кислоти (Sialic acid)2-3 дн.130
2004 Вальпроєва кислота (Valproic acid, VA, VAL)1 дн.285
1059Холінестераза (Plasma cholinesterase, BCHE, CHS)1 дн.145
1060Церулоплазмін (Ceruloplasmin, мідна оксидаза, CP)2-3 дн.300
1236Остеокальцин (Оsteocalcin, Ос, BGP)3-4 дн.420

ВІТАМІНИ, МІКРОЕЛЕМЕНТИ, ЕЛЕКТРОЛІТИ

НОМЕР (код)НАЗВАТЕРМІН ВИКОНАННЯЦіна (грн.)
12361Вітамін D загальний (Vitamin D, 25-гідроксикальциферол, 25-ОН)1 дн.495
1198Ціанокобаламін (Cobalamin, вітамін В12, Vit B12)1 дн.280
1197Фолієва кислота (Folic acid, ФК, вітамін В9)1 дн.280
1078Електроліти (Electrolyte panel, K+, Na+, Cl-)1 дн.310
1077Електроліти (Electrolyte panel, К+, iСа2+, Na+)1дн.350
10771Електроліти (Electrolyte panel, K+, iCa2+, Na+, Cl-, рH крові)1дн.520
1064Калій (Potassium, K)1дн.110
1067Натрій (Sodium, Na)1дн.110
1065Кальцій загальний (Calcium, Ca)1 дн.110
1066Кальцій іонізований (Calcium ionized, іCa2+)1 дн.180
10772рН крові (рН of blood)1 дн.130
1068Залізо (Serum iron, сироваткове залізо, Fe)1 дн.120
1073Цинк (Zinc, Zn)1 дн.435
1071Магній (Magnesium, Mg)1 дн.115
1072Мідь (Copper, Сu)2 дн.260
1070Фосфор (Phosphate, P)1 дн.115
1069Хлор (Chloride, Cl)1 дн.115

ДІАГНОСТИКА АНЕМІЇ

НОМЕР (код)НАЗВАТЕРМІН ВИКОНАННЯЦіна (грн.)
1195Феритин (Ferritin)1 дн.265
1199Залізозв’язуюча здатність сироватки загальна (Total iron binding capacity, ЗЗСЗ, TIBC)1 дн.200
1201Насичення трансферину залізом (НТЗ)1-2 дн.260
1196Трансферин (Transferrin, Tf)1-2 дн.225
11951Еритропоетин (EPO)1 дн.400

ЗАГАЛЬНОКЛІНІЧНІ АНАЛІЗИ КРОВІ

НОМЕР (код)НАЗВАТЕРМІН ВИКОНАННЯЦіна (грн.)
1082Розгорнутий аналіз крові (апаратна методика, ручний підрахунок лейкоцитарної формули, ШОЕ) (ЗАК, CBC)1 дн.210
1081Загальний аналіз крові (апаратна методика, часткова лейкоцитарна формула) (ЗАК, CBC)1 дн.145
10822Аналіз крові на ретикулоцити з підрахунком ретикулоцитарного індексу (Reticulocytes, reticulocyte index, RTC)1 дн.165
1108Група крові + резус-фактор (ABO & Rh group, ABO+Rh Gp)1 дн.230
1083Швидкість осідання еритроцитів (Erythrocyte sedimentation rate, ШОЕ, ESR)1 дн.80
1106Гемолізини (Імунні антитіла до еритроцитів за системою АВО)1-2 дн.400
10391Імунні антитіла до еритроцитів за системою Резус1-2 дн.375
10392Непряма проба Кумбса (Indirect Coombs test)1-2 дн.380
10393Пряма проба Кумбса (Direct Coombs test) (гелевий метод)1-2 дн.380

АНАЛІЗИ СЕЧІ

НОМЕР (код)НАЗВАТЕРМІН ВИКОНАННЯЦіна (грн.)
1085Аналіз сечі загальний (фізико-хімічні властивості, мікроскопія осаду) (Complete urinalysis, ЗАС)1 дн.170
2006Аналіз сечі за Зимницьким (Zimnitsky urine test)1 дн.175
1089Аналіз сечі за Нечипоренко (Nechiporenko urine test)1 дн.145
1088Аналіз сечі на білок (добова порція) (Urine total protein, 24H urine protein)1 дн.115
1087Аналіз сечі на кетони (Ketones, KET Ur)1 дн.115
1086Аналіз сечі на цукор (добова порція) (Urine glucose, GLU 24H Ur)1 дн.115
1057Діастаза сечі (альфа-амілаза) (Urine pancreatic amylase, pAmy)1 дн.115
10573Кальцій в сечі (добова порція) (Urine calcium, Ca 24H Ur)1 дн.115
10571Креатинін в сечі (добова порція) (Urine creatinine, CRE 24H Ur)1 дн.130
105711Креатинін в сечі (разова порція) (Urine creatinine)1 дн.130
1090Мікроальбумін (разова порція) (Microalbumin Ur)1 дн.200
10901Мікроальбумін (добова порція) (Microalbumin 24H Ur)1 дн.200
10541Сечова кислота в сечі (добова порція) (Urine uric acid, Uric acid 24H Ur)1 дн.140
10572Сечовина в сечі (добова порція) (Urea nitrogen, UUN 24H Ur)1 дн.140
25Йод в сечі (Iodine)1 дн.300
2007Аналіз сечі на визначення наркотичних речовин, 10 показників якісно (амфетамін, бупренорфін, кокаїн, марихуана, метадон, метамфетамін, метиленедиоксиметанмефетамін (екстазі), морфін, трамадол, синтетична марихуана (К2))1 дн.900

АНАЛІЗИ КАЛУ

НОМЕР (код)НАЗВАТЕРМІН ВИКОНАННЯЦіна (грн.)
1091Копрограма (аналіз калу загальний) (Koprogramma, Stool test)1 дн.200
10931Аналіз калу на лямблії (мікроскопія) (G lamblia Stl)1 дн.185
1093Аналіз калу на яйця гельмінтів (Helminth eggs, кал на я/г)1 дн.185
2771Аналіз калу на трансферин та гемоглобін (якісне дослідження)1 дн.285
1092Кал на приховану кров (Fecal occult blood test, FOBT)1 дн.185
277Лактоферин (кал) якісне дослідження1 дн.860
276Кальпротектин (кал) (Calprotectin, CALPRO)2-3 дн.820
1095Панкреатична еластаза калу (Elastase 1, КЭ-1)3 дн.880

ЗГОРТАННЯ КРОВІ (ГЕМОСТАЗ)

НОМЕР (код)НАЗВАТЕРМІН ВИКОНАННЯЦіна (грн.)
1096Коагулограма (Coagulogram, Міжнародне нормалізоване відношення (International normalized ratio, МНВ, INR), Протромбіновий час (Prothrombin time, ПТЧ, PTT), Протромбіновий індекс (Prothrombin index, ПТІ, PI), Тромбіновий час за Квіком (Quick prothrombin test), Фібриноген (Fibrinogen), Тромбіновий час (Prothrombin time, ТЧ, TT), Активований частковий тромбопластиновий час (Activated partial thromboplastin time, АЧТЧ, аPTT).1 дн.410
1097Коагулограма часткова (Coagulogram, Міжнародне нормалізоване відношення (International normalized ratio, МНВ, INR), Протромбіновий час (Prothrombin time, ПТЧ, PTT), Протромбіновий індекс (Prothrombin index, ПТІ, PI), Тромбіновий час за Квіком (Quick prothrombin test).1 дн.275
1103Активований частковий тромбопластиновий час (Activated partial thromboplastin time, АЧТЧ, аPTT)1 дн.130
1098Міжнародне нормалізоване відношення (International normalized ratio, МНВ, INR)1 дн.180
1100Протромбіновий індекс (Prothrombin index, ПТІ, PI)1 дн.140
1099Протромбіновий час (Prothrombin time, ПТЧ, PTT)1 дн.110
1101Тромбіновий час (Thrombin time, ТЧ, TT)1 дн.110
1102Фібриноген (Fibrinogen)1 дн.120
1104D-димер (D-dimer )1 дн.300
1105Вовчаковий антикоагулянт (Lupus anticoagulant, ВА, PTT-LA)1-2 дн.400

КАРДІО-РЕВМАТОЇДНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

НОМЕР (код)НАЗВАТЕРМІН ВИКОНАННЯЦіна (грн.)
1119Антитіла до циклічного цитрулінового пептиду (Cyclic citrullinated peptide, Анти-ЦЦП, А-ССР)1 дн.530
1120Антитіла до цитрулінового віментину (Anti-modified citrullinated vimentin Ab, Анти-МЦВ, A-MCV)3-7 дн.630
1113Антистрептолізин-О (Antistreptolysin-O, АСЛ-О, ASO) (кількісне дослідження)1 дн.140
1117Ревматоїдний фактор (Rheumatoid factor, РФ, RF) (кількісне дослідження)1 дн.140
1115С-реактивний білок (C-reactive protein, С-РБ, CRP) (кількісне дослідження)1 дн.140
1244Гомоцистеїн (Homocysteine)1 дн.450
1240Тропонін І (Troponin I) (кількісне визначення)1 дн.280
1255Прокальцитонін (Procalcitonin, PCT)1 дн.660
1242Креатинкіназа МВ фракція (Creatine kinase-MB, КФК-МВ, CK-MB)1 дн.205
1243Натрiйуретичний гормон В-типу N-кiнцевого прогормону (NT-proBNP)1 дн.1280

ГОРМОНИ ЩИТОПОДІБНОЇ ЗАЛОЗИ (ТИРЕОЇДНА ПАНЕЛЬ)

НОМЕР (код)НАЗВАТЕРМІН ВИКОНАННЯЦіна (грн.)
1207Тиреотропний гормон (Thyrotropin, ТТГ, TSH)1 дн.200
1206Тироксин вільний (Thyroxine free, Т4віл., fТ4)1 дн.200
1205Тироксин загальний (Thyroxine total, Т4заг., tT4)1 дн.200
1209Трийодтиронін вільний (Triiodothyronine free, Т3віл., fТ3)1 дн.200
1208Трийодтиронін загальний (Triiodothyronine total, Т3заг., tT3)1 дн.200
1211Антитіла до тиреопероксидази (TPOAb, АТПО, Anti-TPO)1 дн.260
1210Антитіла до тиреоглобуліну (TgAb, АТГ, Аnti-ТG)1 дн.260
1213Антитіла до рецепторів тиреотропного гормону (TSHRAbs, АТ до р-ТТГ, Anti-TSH)1 дн.495
1212Тиреоглобулін (Thyroglobulin, ТГ, TG)1 дн.280
1235Паратгормон (Parathyrin intact, ПТГ, intact PTH)1 дн.265
1237Кальцитонін (Calcitonin, Ct)1 дн.440

РЕПРОДУКТИВНА ПАНЕЛЬ

НОМЕР (код)НАЗВАТЕРМІН ВИКОНАННЯЦіна (грн.)
1220Прогестерон (Progesterone, P4, PRG)1 дн.220
1219Естрадіол (Estradiol, Е2)1 дн.220
1221Тестостерон загальний (Testosterone, Tc)1 дн.230
1222Тестостерон вільний (Testosterone Free)1 дн.270
1249Дегідроепіандростерон-сульфат (Dehydroepiandrosterone, ДГЕА-С, DHEA-S)1 дн.280
12221Дигідротестостерон (Dihydrotestosterone, ДГТ, DHT)3 дн.420
1223Індекс вільного тестостерону (Free androgen index, Тестостерон загальний (Testosterone, Tc), Глобулін, що зв’язуює статеві гормони (Sex hormone binding globulin, ГЗСГ, SHBG), FAI)1 дн.480
124817-α-оксипрогестерон (17-Hydroxyprogesterone, 17-α-ОПГ, 17-OHP)1 дн.300
12241Андростендіон (Androstenedione)1 дн.430
1227Антимюллерів гормон (Anti-mullerian hormone, АМГ, AMH)1 дн.630
1224Глобулін, що зв’язуює статеві гормони (Sex hormone binding globulin, ГЗСГ, SHBG)1 дн.270
1217Лютеїнізуючий гормон (Luteinizing hormone, ЛГ, LH)1 дн.230
1216Фолікулостимулюючий гормон (Follitropin, ФСГ, FSH)1 дн.230
1218Пролактин (Prolactin, PRL)1 дн.230
743Макропролактин (Macroprolactin, macroPRL)1 дн.520
1226Антиспермальні антитіла (сироватка) (Antispermal antibodies, ASAB)2-4 дн.400
1225Антиспермальні антитіла (сперма) (Antispermal antibodies, ASAB)2-4 дн.400

ПРЕНАТАЛЬНА ДІАГНОСТИКА

НОМЕР (код)НАЗВАТЕРМІН ВИКОНАННЯЦіна (грн.)
1215Хоріонічний гонадотропін (Choriogonadotropin, ХГЛ, β-ХГЛ, HCG, β-HCG)1 дн.230
1263Пренатальний скринінг (PRISCA) І-триместру вагітності (PAPP-A, β-ХГЛ)3-4 дн.540
1264Пренатальний скринінг (PRISCA) ІІ-триместру вагітності (ХГЛ, E3, AФП)3-4 дн.600
1260Альфа-фетопротеїн для вагітних (Alpha-1-Fetoprotein, АФП, AFP)1-2 дн.270
1259Білок асоційований з вагітністю (РАРР-А)1-2 дн.300
12151Вільний бета хоріонічний гонадотропін (β-ХГЛвіл., fβ-HCG)1 дн.240
1258Естріол некон’югований (Estriol unconjugated, ЕЗ)1-2 дн.240
1262Плацентарний лактоген (Human placental lactogen, ПЛ, HPL)2-4 дн.400

ОНКОМАРКЕРИ

НОМЕР (код)НАЗВАТЕРМІН ВИКОНАННЯЦіна (грн.)
1275Раково-ембріональний антиген (Carcinoembryonic antigen, PEA, CEA)1 дн.240
1283Ранній онкомаркер яєчників (Human epididymis protein 4, НЕ-4)1 дн.525
1282Онкомаркер яєчників (Cancer antigen 125, СА-125)1 дн.250
1284Індекс ROMA (Risk of ovarian malignancy algorithm, СА-125, НЕ-4)1 дн.820
1276Простат-специфічний антиген загальний (PSA total, ПСА заг., tPSA)1 дн.250
1277Простат-специфічний антиген вільний (PSA free, ПСА віл., fPSA)1 дн.245
1278Індекс вільного ПСА (p2ПСА, ПСА загальний, ПСА вільний, PHI)1 дн.460
1279Онкомаркер молочної залози (Cancer antigen 15-3, СА 15-3)1 дн.270
1280Онкомаркер підшлункової залози (Cancer antigen 19-9, СА-19-9)1 дн.295
1289Онкомаркер хоріонічний гонадотропін людини (Choriogonadotropin, ХГЛ, HCG)1 дн.270
1285Онкомаркер легень CYFRA (C-terminus of cytokeratin 19, CA 21-1)4 дн.460
12801Онкомаркер ШКТ (Cancer antigen 242, СA 242)4 дн.460
1281Онкомаркер шлунка (Cancer antigen 72-4, СА 72-4)3-4 дн.400
1274Альфа-фетопротеїн (Alpha-1-Fetoprotein, AФП, AFP)1-2 дн.240
1286Антиген плоскоклітинної карциноми (TA-4, SCCA)2-4 дн.500
1287Простатична кисла фосфатаза (Prostatic acid phosphatase, ПКФ, РАР)4 дн.360
379Нейрон-специфічна енолаза (γ-enolase, НСЕ, NSE)4 дн.540
1290Бета-2-мікроглобулін (сировотка)1 дн.320
1291Бета-2-мікроглобулін (сеча)1 дн.320
1292Онкомаркер білок S-100 l дн.850

ДІАБЕТИЧНА ПАНЕЛЬ

НОМЕР (код)НАЗВАТЕРМІН ВИКОНАННЯЦіна (грн.)
1229Глікозильований гемоглобін HbA1c (Hemoglobin A1c)1 дн.250
1230Інсулін (Insulin)1 дн.250
1232Індекс НОМА-IR (Insulin resistanc, Глюкоза (Glucose, GLU), Інсулін (Insulin))1 дн.380
1231С-пептид (C peptide)1 дн.330
12311Лактат (Lactate, молочна кислота)1 дн.300
12301Лептин (Leptin)1-5 дн.605
1233Фруктозамін (Glycated Albumin, глікозильований альбумін)2-3 дн.240

ГІПОТАЛАМО-ГІПОФІЗАРНІ ПОКАЗНИКИ

НОМЕР (код)НАЗВАТЕРМІН ВИКОНАННЯЦіна (грн.)
1247Адренокортикотропний гормон (Corticotropin, АКТГ, ACTH)1-2 дн.380
1253Соматомедин – С (інсуліноподібний фактор росту – I, ІФР, IGF-1)3-7 дн.370
1252Соматотропний гормон (Somatotropin, СТГ, HGH)3-6 дн.270
12521Соматотропний гормон (Somatotropin, СТГ, HGH) (діти до 18 років)3-6 дн.270

ГОРМОНИ НАДНИРНИКІВ

НОМЕР (код)НАЗВАТЕРМІН ВИКОНАННЯЦіна (грн.)
1246Кортизол (Cortisol) (сироватка)1 дн.330
12461Кортизол (Cortisol) (добова сеча)1 дн.380
12462Кортизол (Cortisol) (слина)3 дн.450
2005Ренін активний (Renin)5 дн.1140
2008Альдостерон (Aldosterone)5 дн.510
2009Альдостерон-ренінове співвідношення (АРС)5 дн.1600

ГЕПАТИТИ

НОМЕР (код)НАЗВАТЕРМІН ВИКОНАННЯЦіна (грн.)
1137Гепатит В (HBsAg) поверхневий антиген (австралійський антиген)1-2 дн.300
1138Гепатит В (anti-HBsAg), антитіла IgG3 дн.310
1139Гепатит В (HBeAg)3 дн.300
1141Гепатит В (Anti-HBcor), антитіла IgМ3 дн.300
1142Гепатит В (Anti-HBcor), антитіла IgG3 дн.300
11421Гепатит В (Anti-HBcor), сумарні антитіла IgM, IgG3 дн.330
1318Гепатит В (HBV), якісне визначення вірусної ДНК методом ПЛР (плазма)3 дн.520
13181Гепатит В (HBV), кількісне визначення вірусної ДНК методом ПЛР (плазма)3 дн.1000
1145Гепатит С (HCV), сумарні антитіла IgM, IgG1-2 дн.330
1144Гепатит С (HCV), антитіла IgG2 дн.315
1143Гепатит С (HCV), антитіла IgМ2 дн.315
11451Гепатит С (anti-HCV IgG coreAg, NS3, NS4, NS5), антитіла IgG2 дн.500
1319Гепатит С (HCV), якісне визначення вірусної РНК методом ПЛР (плазма)3 дн.700
13191Гепатит С (HCV), кількісне визначення вірусної РНК методом ПЛР (плазма)3 дн.840
1320Гепатит С (HCV), генотипування РНК вірусу гепатиту С (1a, 1b, 2, 3a, 4) методом ПЛР (плазма)3 дн.840
1136Гепатит А (HAV), антитіла IgМ1 дн.300
11361Гепатит А (HAV), антитіла IgG3 дн.300

ВІЛ

НОМЕР (код)НАЗВАТЕРМІН ВИКОНАННЯЦіна (грн.)
1181ВІЛ 1/2 (anti-HIV 1/2 Ab), сумарні антитіла IgA, IgM, IgG1-2 дн.420

СИФІЛІС

НОМЕР (код)НАЗВАТЕРМІН ВИКОНАННЯЦіна (грн.)
1160Сифіліс (Treponema pallidum), сумарні антитіла IgM, IgG1-2 дн.300
1161Сифіліс (реагінові антитіла – RPR, мікрореакція преципітації)1 дн.180
11611Кардіоліпінові антитіла VDRL (якісне визначення)1-2 дн.180
1326Сифіліс (Treponema pallidum), якісне визначення бактеріальної ДНК методом ПЛР3 дн.295

СТАТЕВІ ІНФЕКЦІЇ

НОМЕР (код)НАЗВАТЕРМІН ВИКОНАННЯЦіна (грн.)
1149Хламідія трахоматіс (Chlamydia trachomatis), антитіла IgA2 дн.280
1150Хламідія трахоматіс (Chlamydia trachomatis), антитіла IgG2 дн.255
1148Хламідія трахоматіс (Chlamydia trachomatis), антитіла IgM2 дн.255
13271Хламідія трахоматіс (Chlamydia trachomatis), кількісне визначення бактеріальної ДНК методом ПЛР (зішкріб, сеча)2 дн.325
1327Хламідія трахоматіс (Chlamydia trachomatis), якісне визначення бактеріальної ДНК методом ПЛР (зішкріб, сеча)2 дн.315
1163Мікоплазма хомініс (Mycoplasma hominis), антитіла IgG2 дн.300
1162Мікоплазма хомініс (Mycoplasma hominis), антитіла IgM4 дн.270
13291Мікоплазма хомініс (Mycoplasma hominis), кількісне визначення бактеріальної ДНК методом ПЛР (зішкріб, сеча)2 дн.340
1329Мікоплазма хомініс (Mycoplasma hominis), якісне визначення бактеріальної ДНК методом ПЛР (зішкріб, сеча)2 дн.320
1332Мікоплазма геніталіум (Mycoplasma genitalium), якісне визначення бактеріальної ДНК методом ПЛР (зішкріб, сеча)2 дн.320
13321Мікоплазма геніталіум (Mycoplasma genitalium), кількісне визначення бактеріальної ДНК методом ПЛР (зішкріб, сеча)2 дн.320
1165Уреаплазма уреалітікум (Ureaplasma urealуticum), антитіла IgG2 дн.300
1147Уреаплазма уреалітікум (Ureaplasma urealуticum), антитіла IgА2 дн.300
13351Уреаплазма спеціес (Ureaplasma species, Ureaplasma parvum і Ureaplasma urealyticum), якісне визначення бактеріальної ДНК методом ПЛР (зішкріб, сеча)2 дн.300
1335Уреаплазма спеціес (Ureaplasma species, Ureaplasma parvum і Ureaplasma urealyticum), кількісне визначення бактеріальної ДНК методом ПЛР (зішкріб, сеча)2 дн.300
1338Уреаплазма парвум і уреалітікум (Ureaplasma parvum і Ureaplasma urealyticum), кількісне визначення бактеріальної ДНК методом ПЛР. Диференціювання.2 дн.300
13381Уреаплазма парвум і уреалітікум (Ureaplasma parvum і Ureaplasma urealyticum), якісне визначення бактеріальної ДНК методом ПЛР. Диференціювання.2 дн.300
1166Трихомонада вагіналіс (Trichomonas vaginalis), антитіла IgG2 дн.260
13551Трихомонада вагіналіс (Trichomonas vaginalis), кількісне визначення ДНК збудника методом ПЛР (зішкріб, сеча)2 дн.280
1355Трихомонада вагіналіс (Trichomonas vaginalis), якісне визначення ДНК збудника методом ПЛР (зішкріб, сеча)2 дн.315
13581Кандіда альбіканс (Candida albicans), кількісне визначення грибкової ДНК методом ПЛР (зішкріб, сеча)2 дн.315
1358Кандіда альбіканс (Candida albicans), якісне визначення грибкової ДНК методом ПЛР (зішкріб, сеча)2 дн.315
13531Нейсерія гонорея (Neisseria gonorrhoeae), кількісне визначення бактеріальної ДНК методом ПЛР (зішкріб, сеча)2 дн.320
1353Нейсерія гонорея (Neisseria gonorrhoeae), якісне визначення бактеріальної ДНК методом ПЛР (зішкріб, сеча)2 дн.320
13571Гарднерела вагіналіс (Gardnerella vaginallis), кількісне визначення бактеріальної ДНК методом ПЛР (зішкріб, сеча)2 дн.320
1357Гарднерела вагіналіс (Gardnerella vaginallis), якісне визначення бактеріальної ДНК методом ПЛР (зішкріб, сеча)2 дн.320
1343Вірус папіломи людини (Human papilloma virus, ВПЛ, HPV) 16, 18 тип, кількісне визначення вірусної ДНК методом ПЛР (зішкріб, сеча)2 дн.420
13431Вірус папіломи людини (Human papilloma virus, ВПЛ, HPV) 16, 18 тип, якісне визначення вірусної ДНК методом ПЛР (зішкріб, сеча)2 дн.420
1341Вірус папіломи людини (Human papilloma virus, ВПЛ, HPV) 6, 11 тип, якісне визначення вірусної ДНК методом ПЛР. Скринінг (зішкріб, сеча)2 дн.400
13523Вірус папіломи людини (Human papilloma virus, ВПЛ, HPV) 28 типів (66, 45, 58, 51, 59, 16, 33, 39, 52, 35, 18, 56, 68, 31, 26, 69, 73, 42, 82, 53, 43, 54, 70, 61, 6, 44, 40, 11), напівкількісне визначення вірусної ДНК методом ПЛР (зішкріб)4 дн.1350
1349Вірус папіломи людини (Human papilloma virus, ВПЛ, HPV) 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59 типів, якісне визначення вірусної ДНК методом ПЛР. Скринінг (зішкріб, сеча)3 дн.900
1351Вірус папіломи людини (Human papilloma virus, ВПЛ, HPV) 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59 типів, якісне визначення вірусної ДНК методом ПЛР. Генотипування за групами (зішкріб, сеча)3 дн.900
1352Вірус папіломи людини (Human papilloma virus, ВПЛ, HPV) 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59 типів, кількісне визначення вірусної ДНК методом ПЛР (зішкріб)3 дн.900

TORCH – інфекції

НОМЕР (код)НАЗВАТЕРМІН ВИКОНАННЯЦіна (грн.)
1155Вірус простого герпесу 1,2 тип (Herpes simplex virus, HSV), антитіла ІgG2 дн.245
1156Вірус простого герпесу 1,2 тип (Herpes simplex virus, HSV), антитіла ІgМ2 дн.245
11551Вірус простого герпесу 1 тип (Herpes simplex virus, HSV), антитіла ІgG1-3 дн.245
11552Вірус простого герпесу 1 тип (Herpes simplex virus, HSV), антитіла ІgМ1-3 дн.245
1167Вірус простого герпесу 2 тип (Herpes simplex virus, HSV), антитіла ІgG4 дн.245
1168Вірус простого герпесу 2 тип (Herpes simplex virus, HSV), антитіла ІgМ4 дн.245
11555Вірус простого герпесу 2 тип (Herpes simplex virus, HSV), авідність антитіл IgG6-7 дн.325
1377Вірус простого герпесу 1,2 типу (Herpes simplex virus, HSV), кількісне визначення вірусної ДНК методом ПЛР (кров, сеча, зішкріб, слина, ліквор)2 дн.325
1359Вірус простого герпесу 1,2 типу (Herpes simplex virus, HSV), якісне визначення вірусної ДНК методом ПЛР (зішкріб, сеча)2 дн.320
13591Вірус простого герпесу 1,2 типу (Herpes simplex virus, HSV), якісне визначення вірусної ДНК методом ПЛР (кров, ліквор, слина)2 дн.320
1187Вірус герпесу 3 тип (Varicella zoster virus, VZV), антитіла ІgG3 дн.320
1188Вірус герпесу 3 тип (Varicella zoster virus, VZV), антитіла ІgM4 дн.320
11561Вірус герпесу людини 6 тип (Herpes human virus, HHV), антитіла ІgG2 дн.320
1364Вірус герпесу людини 6 типу (Herpes human virus, HHV), якісне визначення вірусної ДНК методом ПЛР (кров, ліквор, зішкріб)3 дн.305
13641Вірус герпесу людини 6 типу (Herpes human virus, HHV), кількісне визначення вірусної ДНК методом ПЛР (кров, ліквор, зішкріб)3 дн.345
1153Цитомегаловірус (Cytomegalovirus, CMV), антитіла IgG2 дн.230
1154Цитомегаловірус (Cytomegalovirus, CMV), антитіла IgM2 дн.230
11541Цитомегаловірус (Cytomegalovirus, CMV), авідність антитіл IgG6-7 дн.485
1374Цитомегаловірус (Cytomegalovirus, CMV), кількісне визначення вірусної ДНК методом ПЛР (букальний зішкріб, сеча, слина, кров, зішкріб, ліквор)2 дн.310
1369Цитомегаловірус (Cytomegalovirus, CMV), якісне визначення вірусної ДНК методом ПЛР (букальний зішкріб, сеча, слина, кров, зішкріб, ліквор)2 дн.300
1151Токсоплазма (Toxoplasma gondii), антитіла IgG2 дн.230
1152Токсоплазма (Toxoplasma gondii), антитіла IgМ2 дн.230
1379Токсоплазма (Toxoplasma gondii), якісне визначення ДНК збудника методом ПЛР (кров)4 дн.330
11521Токсоплазма (Toxoplasma gondii), авідність антитіл ІgG6-7 дн.480
1157Краснуха (Rubella virus, RUBV), антитіла IgG2 дн.240
1158Краснуха (Rubella virus, RUBV), антитіла IgМ2 дн.240
11581Краснуха (Rubella virus, RUBV), авідність антитіл ІgG6-7 дн.440

ГЕЛЬМІНТИ ТА ПАРАЗИТИ

НОМЕР (код)НАЗВАТЕРМІН ВИКОНАННЯЦіна (грн.)
1094Ентеробіоз, зішкріб на яйця гостриків (Enterobiosis)1 дн.200
1179Аскарида (Ascaris lumbricoides), антитіла IgG2 дн.415
1178Ехінокок (Echinococcus granulosus), антитіла IgG2 дн.310
1173Лямблії (Giardia lamblia), сумарні антитіла IgА, IgM, IgG2 дн.310
1175Опісторхії (Opisthorchis felineus), антитіла IgG2 дн.310
1177Токсокара (Toxocara canis), антитіла IgG2 дн.310
1176Трихінели (Trichinella spiralis), антитіла IgG2 дн.310
1171Хелікобактер пілорі (Helicobacter pylori, HP), антиген в калі1 дн.500
11702Хелікобактер пілорі (Helicobacter pylori, HP), антитіла lgG2 дн.240
11701Хелікобактер пілорі (Helicobacter pylori, HP), антитіла lgM2 дн.240
1170Хелікобактер пілорі (Helicobacter pylori, HP), сумарні антитіла IgA, IgM, IgG2 дн.240

ТУБЕРКУЛЬОЗ

НОМЕР (код)НАЗВАТЕРМІН ВИКОНАННЯЦіна (грн.)
1193Туберкульоз (Mycobacterium tuberculosis, MBT), сумарні антитіла IgA, IgM, IgG1 дн.260
1381Туберкульоз (Mycobacterium tuberculosis, MBT), якісне визначення бактеріальної ДНК методом ПЛР (мокротиння, сеча)3 дн.420

ІНШІ ІНФЕКЦІЇ

НОМЕР (код)НАЗВАТЕРМІН ВИКОНАННЯЦіна (грн.)
1191Борелія (Borrelia burgdorferi), антитіла IgM2 дн.310
1192Борелія (Borrelia burgdorferi), антитіла IgG2 дн.310
1185Епштейна-Барр вірус (Epstein Barr virus, EBV), антитіла IgG до капсидного антигену VCA2 дн.220
1184Епштейна-Барр вірус (Epstein Barr virus, EBV), антитіла IgM до капсидного антигену VCA2 дн.230
1186Епштейна-Барр вірус (Epstein Barr virus, EBV), антитіла IgG до нуклерного (ядерного) антигену EBNA2 дн.220
11861Епштейна-Барр вірус (Epstein Barr virus, EBV), антитіла IgG до раннього антигену3-4 дн.280
11862Гетерофільні антитіла до Епштейна-Барр вірусу (Epstein Barr virus, EBV)3-4 дн.400
11111Епштейна-Барр вірус (Epstein Barr virus, EBV), авідність антитіл ІgG7 дн.510
1375Епштейна-Барр вірус (Epstein Barr virus, EBV), якісне визначення вірусної ДНК методом ПЛР (кров, ліквор, сеча, слина)2 дн.315
13751Епштейна-Барр вірус (Epstein Barr virus, EBV), кількісне визначення вірусної ДНК методом ПЛР (кров, ліквор, сеча, слина)2 дн.350
822Кір (Measles virus, MeV), антитіла IgG2 дн.310
823Кір (Measles virus, MeV), антитіла IgМ3 дн.500
524Кашлюк (Bordetella pertussis), антитіла IgG5 дн.450
725Кашлюк (Bordetella pertussis), антитіла IgM5 дн.450
835Кашлюк (Bordetella species, Bordetella pertussis, Bordetella bronchiseptica), якісне визначення вірусної ДНК методом ПЛР3 дн.380
853Мікоплазма пневмонія (Мycoplasma pneumoniae), антитіла IgG4 дн.290
840Мікоплазма пневмонія (Мycoplasma pneumoniae), антитіла IgM4 дн.310
841Хламідія пневмонія (Chlamydia pneumoniae), антитіла IgG4 дн.280
842Хламідія пневмонія (Chlamydia pneumoniae), антитіла IgM4 дн.280

ГЕНЕТИКА

НОМЕР (код)НАЗВАТЕРМІН ВИКОНАННЯЦіна (грн.)
1435ПЛР. Генетика. HLA-B273 дн.870
1434ПЛР. Генетика. Метаболізм лактози3 дн.660
1438Каріотипування17-28 дн.3000
1500Аналіз ДНК на встановлення біологічного батьківства 2 особи (Батько+дитина)7 дн.6900
1501Аналіз ДНК на встановлення біологічного батьківства 2 особи (Мати+дитина)7 дн.6900
1502Аналіз ДНК на встановлення біологічного батьківства 3 особи (Батько+мати+дитина)7 дн.8400
1503Аналіз ДНК на встановлення біологічного батьківства 3 особи (ще одна дитина)7 дн.8400

ІМУННИЙ СТАТУС

НОМЕР (код)НАЗВАТЕРМІН ВИКОНАННЯЦіна (грн.)
1037Імуноглобулін А (IgA)1-3 дн.250
1040Вміст секреторного імуноглобуліна А (слина)3 дн.340
1038Імуноглобулін М (IgM)1-3 дн.220
1039Імуноглобулін G (IgG)1-3 дн.220
1437Інтерлейкін-6 (IL-6)2 дн.930
1172Гліадин (Gliadin Ab), антитіла IgG1-2 дн.420
1339Аналіз крові на LE-клітини3 дн.180
1267Антимікросомальні антитіла (Antithyroid microsomal Ab, AMC)2-4 дн.315
1268Антимітохондріальні антитіла (Mitochondrial Ab, АMА-M2)2-4 дн.580
1269Антинуклеарні антитіла (Antinuclear Ab, АNА)2-4 дн.540
1417Антитіла IgМ до бета-2-глікопротеїну І5 дн.440
1416Антитіла IgG до бета-2-глікопротеїну І5 дн.440
1410Антитіла IgG до кардіоліпіну (АКЛ)4 дн.360
1411Антитіла IgМ до кардіоліпіну (АКЛ)4 дн.360
1414Антитіла до 1-спіральної ДНК (ADNA 1)4 дн.520
1415Антитіла до 2-спіральної ДНК (ADNA 2)4 дн.480
1271Антитіла до фосфоліпідів IgG (APHL IgG)2-4 дн.370
1270Антитіла до фосфоліпідів IgM (APHL IgM)2-4 дн.370
1419Антитіла класу IgА до тканинної трансглютамінази (anti-tissue transglutaminase IgА, tTG)2-3 дн.500
1420Антитіла класу IgG до тканинної трансглютамінази (anti-tissue transglutaminase IgG, tTG)2-3 дн.500

БАКТЕРІОЛОГІЧНІ ДОСІЛДЖЕННЯ (БАК.ПОСІВИ)

НОМЕР (код)НАЗВАТЕРМІН ВИКОНАННЯЦіна (грн.)
1295Мікоплазма і уреаплазма DUO. Бакпосів урогенітального мазка з антибіотикограмою за 24 години (Mycoplasma hominis, Ureaplasma urealyticum)1 дн.515
1296Генітальний скринінг AF Genital. Бакпосів урогенітального мазка з антибіотикограмою за 24 години (Mycoplasma hominis, Ureaplasma urealуticum, Escherichia coli, Proteus spp., Providencia spp., Pseudomonas spp., Gardnerella vaginalis, Staphylococcus aureus, Enterococcus faecalis, Neisseria gonorrhoeae, Streptococcus agalactiae, Candida spp., Trichomonas vaginalis.)1 дн.740
1307Бактеріологічне дослідження матеріалу з вуха + антибіотикограма5-7 дн.470
1305Бактеріологічне дослідження матеріалу з зіву + антибіотикограма5-7 дн.470
1306Бактеріологічне дослідження матеріалу з носа + антибіотикограма5-7 дн.470
1304Бактеріологічне дослідження матеріалу з ока + антибіотикограма5-7 дн.470
1302Бактеріологічне дослідження сечі + антибіотикограма5-7 дн.470
1301Бактеріологічне дослідження урогенітальних виділень + антибіотикограма5-7 дн.470
1311Бактеріологічне дослідження калу на дисбактеріоз + антибіотикограма5-7 дн.504
1316Розширене мікробіологічне дослідження калу на дизгрупу, патогенна мікрофлора кишкової групи інфекцій + антибіотикограма5-7 дн.580
1313Бактеріологічне дослідження на грибкову флору + чутливість до противогрибкових препаратів7-10 дн.720
1315Бактеріологічне дослідження на носійство стафілококу + антибіотикограма5-7 дн.480
1310Бактеріологічне дослідження крові на стерильність + антибіотикограма5-7 дн.660
1308Бактеріологічне дослідження харкотиння + антибіотикограма5-7 дн.480
13011Бактеріологічне дослідження бронхоальвеолярного змиву + антибіотикограма5-7 дн.480
1299Бактеріологічне дослідження матеріалу на б.Леффлера (BL, дифтерія)5-7 дн.480
1309Бактеріологічне дослідження жовчі (1 порція) + антибіотикограма5-7 дн.480
1303Бактеріологічне дослідження із рани + антибіотикограма5-7 дн.480
13012Бактеріологічне дослідження біологічного матеріалу + антибіотикограма5-7 дн.480
13013Бактеріологічне дослідження еякуляту + антибіотикограма5-7 дн.480
1297Бактеріологічне дослідження на бета-гемолітичний стрептокок5-7 дн.480

ЦИТОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

НОМЕР (код)НАЗВАТЕРМІН ВИКОНАННЯЦіна (грн.)
1133Аналіз біоматеріалу на демодекс (Demodex) (вії, зішкріб шкіри, волосся, брови)1 дн.190
1124Мікроскопія біоматеріалу (волосся, нігті, зішкріб шкіри) на патогенні гриби (на склі)1 дн.190
1129Риноцитограма (назоцитограма)1 дн.180
1123Мікроскопія урогенітального мазка (жінки) – Uretra, vagina, cervix1-2 дн.190
11231Бактеріоскопічне дослідження виділень статевих органів1-2 дн.190
1126Цитологічне дослідження епітелію на атипові клітини (жінки) (на склі)1-2 дн.205
11261Цитоморфологічне дослідження виділень з молочної залози1-2 дн.240
1128ПАП-тест (PAP-тест) (цитоморфологічне дослідження епітелію ектоцервікса та ендоцервікса)1-2 дн.320
850Рідинна цитологія (ПАП-тест, PAP-тест)1-2 дн.550
1122Мікроскопія урогенітального мазка (чоловіки)1-2 дн.190
800Мікроскопічне дослідження еякуляту (сперми)1-2 дн.190
801Бактеріоскопічне дослідження еякуляту (сперми)1-2 дн.190
1125Мікроскопічне дослідження секрету передміхурової залози1-2 дн.190
1127Цитоморфологічне дослідження біологічного матеріалу1-2 дн.300

ГІСТОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

НОМЕР (код)НАЗВАТЕРМІН ВИКОНАННЯЦіна (грн.)

АЛЕРГОПАНЕЛЬ

НОМЕР (код)НАЗВАТЕРМІН ВИКОНАННЯЦіна (грн.)
1036Імуноглобулін Е (IgE) маркер алергії2 дн.270
103611Еозинофільний катіонний білок (ЕКБ, ECP)1 дн.500
7007ПАНЕЛЬ №3. ХАРЧОВІ АЛЕРГЕНИ (лісовий горіх, арахіс, волоський горіх, мигдаль, молоко, білок курячого яйця, жовток курячого яйця, казеїн, картопля, глютен, морква, помідори, тріска, краб, апельсин, яблуко, пшеничне борошно, житнє борошно, мед, соя)3 дн.1500
7005ПАНЕЛЬ №1. РІЗНІ АЛЕРГЕНИ (кліщ Der. pteronyssinus, Der. farinаe, пилок вільхи, пилок берези, пилок ліщини, суміш трав, пилок жита, пилок полину, пилок подорожника, шерсть кішки, шерсть коня, шерсть собаки, Alternaria alternatа, білок яйця, молоко, арахіс, лісовий горіх, морква, пшеничне борошно, соя).3 дн.1500
7006ПАНЕЛЬ №2. ІНГАЛЯЦІЙНА ПАНЕЛЬ (Der. pteronyssinus, Der. farinаe, пилок вільхи, пилок берези, пилок ліщини, пилок дуба, суміш трав, пилок жита, пилок полину, пилок подорожника, епітелій та шерсть кішки, епітелій та шерсть коня, епітелій та шерсть собаки, морська свинка, хом’як, кролик, Pen. notatum, Cladosp. herbarum, Asp. fumigatus, Alternaria alternata)3 дн.1500
7008ПАНЕЛЬ №4. ПЕДІАТРИЧНА (кліщ Der. pteronyssinus, Der. farinаe, пилок берези, суміш трав, епітелій та шерсть кішки, епітелій та шерсть собаки, Alternaria alternate, молоко коров’яче, a-Lactoalbumin, β-Lactoglobulin, казеїн, білок яйця, жовток яйця, бичачий сироватковий альбумін, соя, морква, картопля, пшенична мука, лісовий горіх, арахіс)3 дн.1500
8037Антитіла IgE до алергенів Aspergillus niger4 дн.360
8036Антитіла IgE до алергенів Penicillium notatum4 дн.360
8040Антитіла IgE до алергенів амброзії4 дн.360
8041Антитіла IgE до алергенів кульбаби4 дн.360
8039Антитіла IgE до алергенів тополі4 дн.360
8035Антитіла IgE до кліщів Dermatophagoides farinae4 дн.360
8034Антитіла Ig E до кліщів Dermatophagoides pteronyssinus4 дн.360
604Антитіла IgE до алергенів домашнього пилу4 дн.360

ШВИДКІ ТЕСТИ

НОМЕР (код)НАЗВАТЕРМІН ВИКОНАННЯЦіна (грн.)
1029Пакет аналізів: 4 обов’язкових аналізи, Швидкий тест: ВІЛ 1/2 (anti-HIV 1/2 Ab), сумарні антитіла IgA, IgM, IgG Гепатит С (HCV), сумарні антитіла IgM, IgG Гепатит В (HBsAg) поверхневий антиген (австралійський антиген), Сифіліс (Treponema pallidum), сумарні антитіла IgM, IgG2 год.800
1031Гепатит В (HbsAg) поверхневий антиген (австралійський ангиген), Швидкий тест2 год.240
1030Гепатит С (HCV), сумарні антитіла IgM, IgG, Швидкий тест2 год.240
1032Сифіліс (Treponema pallidum), сумарні антитіла IgM, IgG, Швидкий тест2 год.240
1033Гепатит А (HAV), антитіла IgМ, Швидкий тест2 год.240
11931Туберкульоз (Mycobacterium tuberculosis, MBT), сумарні антитіла IgA, IgM, IgG, Швидкий тест2 год.240

КОРОНАВІРУС SARS-CoV-2 COVID-19

НОМЕР (код)НАЗВАТЕРМІН ВИКОНАННЯЦіна (грн.)
191ПЛР. Визначення РНК Коронавірусу SARS-CoV-2 (COVID-19) методом зворотньої транскрипції, ПЛР ТЕСТ1 дн.550
192Коронавірус SARS-CoV-2 (COVID-19), антитіла IgМ1 дн.240
193Коронавірус SARS-CoV-2 (COVID-19), антитіла IgG1 дн.240
199Коронавірус SARS-CoV-2 (COVID-19), антитіла IgG до Spike білку1-2 дн.240

Знайти Лікаря

Усі лікарі

Обрати Відділення

Усі відділення

Знайти Сервіс

Усі послуги

Наші відділення

Переглянути відділення

Залишились питання?​

+38 (073) 032 03 03