Ціни

Біохімічні дослідження крові
Білірубін фракційно (загальний, прямий, непрямий) 105 грн
Білірубін загальний 80 грн
Білірубін прямий 80 грн
Аланінамінотрансфераза (АЛТ) 80 грн
Аспартатамінотрансфераза (АСТ) 80 грн
Лужна фосфатаза 80 грн
Загальний білок 80 грн
Холестерин 80 грн
Тригліцериди 80 грн
Креатинін 80 грн
Сечовина 80 грн
Азот сечовини 80 грн
Сечова кислота 80 грн
Гамма-глутамілтрансфераза (ГГТ) 80 грн
Панкреатична альфа-амілаза 100 грн
Лактатдегідрогеназа (ЛДГ) 80 грн
Креатинкіназа загальна (КФК) 100 грн
Холінестераза 100 грн
Церулоплазмін 150 грн
Серомукоїди 100 грн
Альбумін 80 грн
Глюкоза 80 грн
Ліпаза 150 грн
Аполіпопротеїн-А (Апо-А) 200 грн
Аполіпопротеїн-В (Апо-В) 200 грн
Білкові фракції 200 грн
Тимолова проба 120 грн
Мікроелементи та електроліти

Калій (K)

Кальцій (Ca)

Кальцій іонізований (iСа2+)

Натрій (Na)

Залізо (Fe)

Хлор (Cl)

Фосфор (P)

Магній (Mg)

Мідь (Cu)

Цинк (Zn)

Електроліти (К, іСа2+, Na)

Електроліти (К, Na, Cl)

Електроліти (К, іСа2+, Na, Cl, pH крові)

pH крові

100 грн

100 грн

165 грн

100 грн

100 грн

100 грн

100 грн

100 грн

260 грн

260 грн

250 грн

250 грн

275 грн

160 грнДослідження крові
Загальний аналіз крові (апаратна методика, часткова лейкоцитарна формула) 120 грн
Розгорнутий аналіз крові (апаратна методика, ручний підрахунок лейкоцитарної формули, ШОЕ) 185 грн
Аналіз крові на ретикулоцити з підрахунком ретикулоцитарного індексу 135 грн
ШОЕ (швидкість осідання еритроцитів) 80 грн
Дослідження сечі
Аналіз сечі загальний (фізико-хімічні властивості, мікроскопія осаду сечі) 120 грн
Діастаза сечі (альфа-амілаза) 120 грн
Креатинін (в сечі) 80 грн
Сечовина (в сечі) 80 грн
Кальцій (Ca) (в сечі) 80 грн
Аналіз сечі на цукор (добова порція) 80 грн
Аналіз сечі на кетони 80 грн
Аналіз сечі на білок (добова порція) 80 грн
Аналіз сечі за Нечипоренко 120 грн
Аналіз сечі за Зимницьким 120 грн
Мікроальбумінурія (в сечі) 160 грн
Дослідження калу
Аналіз калу загальний (копрограма) 215 грн
Аналіз калу на яйця гельмінтів 85 грн
Аналіз калу на лямблії (мікроскопія) 85 грн
Кальпротектин в калі 550 грн
Дослідження системи гомеостазу
Коагулограма: 280 грн
- міжнародне нормалізоване відношення (МНВ)
- протромбіновий час (ПТЧ)
- протромбіновий індекс (ПТІ)
- тромбіновий час за Квіком
- фібриноген
- тромбіновий час (ТЧ)
- активований частковий тромбопластиновий час (АЧТЧ)
Коагулограма часткова: 230 грн
- міжнародне нормалізоване відношення (МНВ)
- протромбіновий час (ПТЧ)
- протромбіновий індекс (ПТІ)
- тромбіновий час за Квіком
Міжнародне нормалізоване відношення (МНВ) 70 грн
Протромбіновий час (ПТЧ) 70 грн
Протромбіновий індекс (ПТІ) 70 грн
Тромбіновий час (ТЧ) 70 грн
Фібриноген 70 грн
Активований частковий тромбопластиновий час (АЧТЧ) 70 грн
D-дімер 220 грн
Вовчаковий антикоагулянт 260  грн
Кардіо-ревматоїдна панель
Антистрептолізин-О (АСЛО) (напівкількісне дослідження) 65 грн
Антистрептолізин-О (АСЛО) (кількісне дослідження) 90 грн
С-реактивний білок (СРБ) (напівкількісне дослідження) 85 грн
С-реактивний білок (СРБ) (кількісне дослідження) 90 грн
Ревматоїдний фактор (РФ) (напівкількісне дослідження) 85 грн
Ревматоїдний фактор (РФ) (кількісне дослідження) 70 грн
Антитіла до циклічного цитрулінованого пептиду (А-ССР) 420 грн
Антитіла до цитрулінованого виментину (А-МСV) 550 грн
Тропонін I (кількісне визначення) 220 грн
Креатинкіназа МВ фракція (КФК-МВ) 200 грн
Гомоцистеїн 390 грн
Маркери вірусних гепатитів
Гепатит А (HAV Ig M) 215 грн
Гепатит А (HAV Ig G) 215 грн
Гепатит В (HBsAg) поверхневий антиген 220 грн
Гепатит В (anti-HBsAg Ig G) 250 грн
Гепатит В (HBeAg) 265 грн
Гепатит В (anti-HBeAg) сумарні антитіла 250 грн
Гепатит В (Anti-HBcor Ig M) 225 грн
Гепатит В (Anti-HBcor Ig G) 225 грн
Гепетит В (Anti-Hbcor Ig M, Ig G) сумарні антитіла 260 грн
Гепатит С (HCV Ig M) 230 грн
Гепатит С (HCV Ig G) 230 грн
Гепатит С (HCV Ig M, Ig G) сумарні антитіла  255 грн
Гепатит С (anti-HCV Ig G, coreAg, NS3, NS4, NS5) 350 грн
Гепатит D (HDV Ig G) 250 грн
Гепатит D (anti-HDV) сумарні антитіла 280 грн
Інфекції
Сифіліс (Treponema pallidum Ig M, Ig G) сумарні антитіла 200 грн
Мікрореакція преципітації з кардіоліпіновим антигеном (RPR) 160 грн
Кардіоліпінові антитіла VDRL (якісне визначення) 160 грн
Мікоплазма (Mycoplasma hominis) антитіла Ig M 180 грн
Мікоплазма (Mycoplasma hominis) антитіла Ig G 180 грн
Уреаплазма (Ureaplasma urealyticum) антитіла Ig G 180 грн
Трихомонада (Trichomonas vaginalis) антитіла Ig G 180 грн
Епштейна-Барр вірус, антитіла Ig M до капсидного антигену VCA 175 грн
Епштейна-Барр вірус, антитіла Ig G до капсидного антигену VCA 175 грн
Епштейна-Барр вірус, антитіла Ig G до нуклерного антигену EBNA 175 грн
Епштейна-Барр вірус, антитіла Ig G до раннього антигену 220 грн
Гетерофільні антитіла до Епштейна-Барр вірусу 320 грн
Борелія (Borrelia burgdorferi) антитіла Ig M 230 грн
Борелія (Borrelia burgdorferi) антитіла Ig G 230 грн
Коклюш (Bordetella pertussis) антитіла Ig G 330 грн
Коклюш (Bordetella pertussis) антитіла Ig M 330 грн
Туберкульоз (Mycobacterium tuberculosis) сумарні антитіла Ig A, Ig M, Ig G 220 грн
Хламідія (Chlamydia trachomatis) антитіла Ig М  210 грн
Хламідія (Chlamydia trachomatis) антитіла Ig А  240 грн
Хламідія (Chlamydia trachomatis) антитіла Ig G 210 грн
Мікоплазма пневмонія (Мycoplasma pneumoniae) антитіла Ig M 210 грн
Мікоплазма пневмонія (Мycoplasma pneumoniae) антитіла Ig G 200 грн
Хламідія пневмонія (Chlamydia pneumoniae) антитіла Ig G 200 грн
Хламідія пневмонія (Chlamydia pneumoniae) антитіла Ig M 200 грн
Кір (Morbilli), антитіла Ig G 245 грн
TORCH - інфекції
Токсоплазма (Toxoplasma gondii) антитіла Ig G  165 грн
Токсоплазма (Toxoplasma gondii) антитіла Ig М 165 грн
Авідність антитіл Ig G до токсоплазми 310 грн
Цитомегаловірус (Cytomegalovirus) антитіла Ig G 220 грн
Цитомегаловірус (Cytomegalovirus) антитіла Ig М 220 грн
Авідність антитіл Ig G до цитомегаловірусу 310 грн
Герпес (Herpes simplex virus) 1, 2 тип, антитіла Ig G  170 грн
Герпес (Herpes simplex virus) 1, 2 тип, антитіла Ig М  170 грн
Герпес (Herpes simplex virus) 1 тип, антитіла Ig G  170 грн
Герпес (Herpes simplex virus) 1 тип, антитіла Ig М  170 грн
Герпес (Herpes simplex virus) 2 тип, антитіла Ig G  170 грн
Герпес (Herpes simplex virus) 2 тип, антитіла Ig М  170 грн
Авідність антитіл Ig G до вірусу герпесу 2 типу 320 грн
Герпес (Varicella Zoster) 3 тип, антитіла Ig G 210 грн
Герпес (Varicella Zoster) 3 тип, антитіла Ig M 210 грн
Герпес 6 тип, антитіла Ig G 210 грн
Краснуха (Rubella) антитіла Ig G 240 грн
Краснуха (Rubella) антитіла Ig M 240 грн
Авідність антитіл Ig G до краснухи 265 грн
Захворювання шлунково-кишкового тракту
Хелікобактер пілорі (Helicobacter pylori) сумарні антитіла Ig A, Ig M, Ig G 260 грн
Хелікобактер пілорі (Helicobacter pylori) антитіла Ig M 260 грн
Хелікобактер пілорі (Helicobacter pylori) антитіла Ig G 260 грн
Хелікобактер пілорі (Helicobacter pylori) антиген в калі 350 грн
Лямблії (Giardia lamblia) сумарні антитіла Ig A, Ig M, Ig G 230 грн
Опісторхії (Opisthorchis felineus) антитіла Ig G 230 грн
Трихінели (Trichinella) антитіла Ig G 230 грн
Токсокара (Toxocara canis) антитіла Ig G 230 грн
Ехінокок (Echinococcus granulosus) антитіла Ig G 230 грн
Аскарида (Ascaris lumbricoides) антитіла Ig G 300 грн
Анемія
Феритин 215 грн
Трансферин 180 грн
Фолієва кислота 200 грн
Ціанокобаламін (вітамін В12) 200 грн
Залізозв`язуюча здатність сироватки загальна ЗЗЗЗ 130 грн
Насичення трансферину залізом 180 грн
Тиреоїдна панель
Тиреотропний гормон 165 грн
Тироксин загальний (Т4) 165 грн
Тироксин вільний (Т4 вільний) 165 грн
Tрийодтиронін загальний (Т3) 165 грн
Трийодтиронін вільний (Т3 вільний) 165 грн
Антитіла до тиреоглобуліну (АТГ, Анти ТГ) 180 грн
Антитіла до тиреопероксидази (АТПО, Анти ТПО) 180 грн
Тиреоглобулін (ТГ) 190 грн
Антитіла до рецепторів тиреотропного гормону (Анти-ТТГ) 280 грн
Репродуктивна панель
Хоріонічний гонадотропін (ХГЛ) 175 грн
Фолікулостимулюючий гормон (ФСГ) 170 грн
Лютеїнізуючий гормон (ЛГ) 170 грн
Пролактин 170 грн
Естрадіол (E2) 170 грн
Прогестерон 170 грн
Тестостерон загальний 170 грн
Тестостерон вільний 180 грн
Дегідротестостерон (ДГТ) 360 грн
Індекс вільного тестостерону 200 грн
Андростендіон  240 грн
Глобулін що зв'язує статеві гормони (СЗСГ) 280 грн
Макропролактин 305 грн
Антимюллерів гормон 360 грн
Панель пренатальної діагностики
Вільний бета хоріонічний гонадотропін (β-ХГЛ) 215 грн
Естріол неконюгований (Е3) 220 грн
Білок асоційований з вагітністю (PAPP-А) 260 грн
Альфафетопротеїн для вагітних (АФП) 280 грн
Плацентарний лактоген (HPL) 360 грн
Пренатальний скринінг (PRISCA) I триместру вагітності (РАРР-А, β-ХГЛ) 365 грн
Пренатальний скринінг (PRISCA) II триместру вагітності (ХГЛ, E3, АФП) 370 грн
Панель діабету
Глікозильований гемоглобін HbA1 160 грн
Інсулін 165 грн
Лептин 325 грн
С пептид 170 грн
Індекс HOMA-IR 220 грн
Фруктозамін (глікозильований альбумін) 220 грн
Панель остеопорозу
Паратгормон
Остеокальцин 250 грн
Кальцитонін 300 грн
Вітамін D загальний 380 грн
Гіпофізарно-надниркові показники
Кортизол (сироватка) 230 грн
Кортизол (добова сеча) 300 грн
Кортизол (слина) 290 грн
Адренокортикотропний гормон (АКТГ) 265 грн
Метанефрини (добова сеча) 540 грн
17-оксипрогестерон (17-а-ОПГ) 255 грн
Дегідроепіандростерон-сульфат (DHEA-S) 250 грн
Фактори росту
Соматотропний гормон (СТГ) 250 грн
Соматомедин-С (інсуліноподібний фактор росту - I) 350 грн
Маркери запалення
Прокальцитонін 380 грн
Автоімунні захворювання
Антимікросомальні антитіла (АМС) 250 грн
Антимітохондріальні антитіла (АМА-M2) 275 грн
Антинуклеарні антитіла (АNА) 300 грн
Антитіла до фосфоліпідів Ig М (APHL Ig M) 250 грн
Антитіла до фосфоліпідів Ig G (APHL Ig G) 250 грн
Антитіла Ig G до кардіоліпіну 265 грн
Антитіла Ig M до кардіоліпіну 265 грн
Антитіла до 1-спіральної ДНК (ADNA 1) 390 грн
Антитіла до 2-спіральної ДНК (ADNA 2) 320 грн
Антитіла Ig G до бета-2-глікопротеїну I 250 грн
Антитіла Ig M до бета-2-глікопротеїну I 250 грн
Гліадин, антитіла Ig G 220 грн
Антитіла класу Ig A до тканинної трансглютаміназа (anti- tissue transglutaminase Ig A, tTG) 280 грн
Антитіла класу Ig G до тканинної трансглютаміназа (anti- tissue transglutaminase Ig G, tTG)
280 грн
Генетичні дослідження
ПЛР. Кардіогенетіка гіпертонія 590 грн
ПЛР. Генетичні поліморфізми, асоційовані з ризиком розвитку тромбофілії 755 грн
ПЛР. Генетичні поліморфізми, асоційовані з порушеннями фолатного циклу 375 грн
ПЛР. Виявлення поліморфізмів генів BRCA1 і BRCA2, асоційованих з ризиком розвитку раку молочної залози і раку яєчників 1300 грн
ПЛР. Генетика. метаболізм лактози 500 грн
ПЛР. Генетика. HLA-В27 500 грн
ПЛР. Генетика. Інтерлейкін-28В 550 грн
Імуногематологічні дослідження
Комплексне імунологічне дослідження (Імунограма): 655 грн
Розгорнутий аналіз крові (апаратна методика, ручний підрахунок лейкоцитарної формули, ШОЕ)
Поглинаюча активність нейтрофілів (фагоцитарне число, фагоцитарний індекс)
Субпопуляції Т-В-лімфоцитів (CD3, CD4, CD8, CD16, CD22)
Циркулюючі імунні комплекси (ЦІК)
Гемолітична активність системи комплементу (CD50)
Бактерицидна активність нейтрофілів (НСТ-тест)
РБТЛ-тест (визначення проліферативної активності лімфоцитів)
Основні класи імуноглобулінів (Ig A, M, G)
С-реактивний білок (СРБ)
Ревматоїдний фактор (РФ)
Антистрептолізин-О (АСЛО)
Імуноглобулін E (Ig E) маркер алергії 170 грн
Імуноглобулін А (Ig A) 150 грн
Імуноглобулін М (Ig M) 150 грн
Імуноглобулін G (Ig G) 150 грн
Пряма проба Кумбса (гелевий метод) 185 грн
Непряма проба Кумбса 195 грн
Імунні антитіла до еритроцитів за системою Резус 195 грн
Гемолізини (імунні антитіла за системою АВО) 170 грн
Група крові, резус фактор 135 грн
Онкологічні маркери
Альфа фетопротеїн (АФП) 170 грн
Раково-ембріональний антиген (РЕА) 170 грн
Простат-специфічний антиген загальний (ПСА заг., tPSA) 160 грн
Простат-специфічний антиген вільний (ПСА віл.,PSAf) 160 грн
Індекс вільного ПСА 220 грн
Онкомаркер молочної залози (СА 15-3) 165 грн
Онкомаркер підшлункової залози (СА 19-9) 195 грн
Онкомаркер ШКТ (СА 242) 390 грн
Онкомаркер шлунка СА 72-4 350 грн
Онкомаркер яєчників (СА 125) 190 грн
Онкомаркер яєчників (НЕ-4) 300 грн
Індекс ROMA 420 грн
Онкомаркер легень (CYFRA CA 21-1) 265 грн
Антиген плоскоклітинної карциноми (SCCА) 390 грн
Простатична кисла фосфатаза (РАР) 280 грн
Бактеріологічні дослідження (СІТО, терміново)
Мікоплазма і уреаплазма DUO. Бак-посів з антибіотикограмою за 24 години, матеріал у/г мазок, (Mycoplasma H., Ureaplasma U.) 300 грн
Генітальний скринінг AF Genital. Бак-посів з антибіотикограмою за 24 години, матеріал у/г мазок, (Mycoplasma H., Ureaplasma U., Escherichia coli, Proteus spp., Providencia spp., Pseudomonas spp., Gardnerella vaginalis, Staphylococcus aureus, Enterococcus faecalis, Neisseria gonorrhoeae, Streptococcus agalactiae, Candida spp., Trichomonas vaginalis.) антибіотикограма 395 грн
Бактеріологічні дослідження
Бак дослідження матеріалу на б. Леффлера (дифтерія) (ніс, зів) 275 грн
Бак дослідження урогенітальних виділень, антибіотикограма 290 грн
Бак дослідження сечі, антибіотикограма 255 грн
Бак дослідження ран, антибіотикограма 255 грн
Бак дослідження матеріалу з ока, антибіотикограма 315 грн
Бак дослідження матеріалу із зіву, антибіотикограма 315 грн
Бак дослідження матеріалу з носа, антибіотикограма 315 грн
Бак дослідження матеріалу з вуха, антибіотикограма 315 грн
Бак дослідження мокротиння, антибіотикограма 315 грн
Бак дослідження жовчі (1 порція) антибіотикограма 290 грн
Бак дослідження крові на стерильність, антибіотикограма 320 грн
Бак дослідження на дисбактеріоз кишечника, антибіотикограма 370 грн
Бак дослідження на грибкову флору, чутливість до протигрибкових препаратів 320 грн
Розширене мікробіологічне дослідження калу на дисгрупу, патогенна мікрофлора кишкової групи інфекцій з визначенням чутливості до антибактеріальних препаратів 365 грн
Бак дослідження бронхоальвеолярного змиву з визначенням чутливості до антибактеріальних препаратів 355 грн
Діагностика вірусних гепатитів методом ПЛР
ПЛР. Визначення РНК вірусу гепатиту А (плазма, якісне визначення) 250 грн
ПЛР. Визначення ДНК вірусу гепатиту B (плазма, якісне визначення) 320 грн
ПЛР. Кількісне визначення ДНК вірусу гепатиту B (Real-time) (плазма) 520 грн
ПЛР. Визначення РНК вірусу гепатиту С (плазма, якісне визначення) 305 грн
ПЛР. Кількісне визначення РНК вірусу гепатиту С (Real-time) (плазма) 515 грн
ПЦР. Генотипування РНК вірусу гепатиту С (1a, 1b, 2, 3a, 4) (Real-time) 545 грн
ПЛР. Визначення РНК вірусу гепатиту D (плазма, якісне визначення) 295 грн
ПЛР. Визначення РНК вірусу гепатиту G (плазма, якісне визначення) 260 грн
ПЛР. Визначення ДНК вірусу гепатиту TTV (плазма, якісне визначення) 260 грн
ПЛР. Якісне визначення ДНК збудника сифілісу (Tr. Pallidum) 250 грн
ПЛР. Якісне визначення ДНК Туберкульоз (Mycobacterium tuberculosis) (сеча, мокрота) 225 грн
ПЛР. Якісне визначення ДНК токсоплазми (Toxoplasma) (кров) 220 грн
ПЛР. Кількісне визначення ДНК вірусу герпесу (HSV 1, 2) (Зішкріб) 220 грн
ПЛР. Якісне визначення ДНК вірусу герпесу (HSV 1, 2) (Зішкріб, сеча) 195 грн
ПЛР. Якісне визначення ДНК вірусу герпесу (HSV 1, 2) (Кров, ліквор) 195 грн
ПЛР. Якісне визначення ДНК вірусу герпесу 6 типу (HSV 6) (Кров, ліквор) 195 грн
ПЛР. Кількісне визначення ДНК вірусу герпесу 6 типу (HSV 6) (Кров, ліквор) 225 грн
ПЛР. Якісне визначення ДНК вірусу Епштейна-Барр EBV (Кров, ліквор, сеча, слина) 220 грн
ПЛР. Кількісне визначення ДНК вірусу Епштейна-Барр EBV (Кров, ліквор, сеча, слина) 235 грн
ПЛР. Кількісне визначення ДНК цитомегаловірусу CMV (зішкріб) 240 грн
ПЛР. Якісне визначення ДНК Коклюшу (Bordetella MULTI) 235 грн
ПЛР. Якісне визначення ДНК цитомегаловірусу CMV (Зішкріб, сеча, слина, букальний зішкріб) 180 грн
ПЛР. Кількісне визначення ДНК Chlamydia trachomatis (Зішкріб, сеча) 240 грн
ПЛР. Якісне визначення ДНК Chlamydia trachomatis (Зішкріб, сеча) 240 грн
ПЛР. Кількісне визначення ДНК Mycoplasma hominis (Зішкріб, сеча) 220 грн
ПЛР. Якісне визначення ДНК Mycoplasma hominis (Зішкріб, сеча) 230 грн
ПЛР. Кількісне визначення ДНК Mycoplasma genitalium (Зішкріб, сеча) 215 грн
ПЛР. Якісне визначення ДНК Mycoplasma genitalium (Зішкріб, сеча) 230 грн
ПЛР. Кількісне визначення ДНК Ureaplasma species (Зішкріб, сеча) 225 грн
ПЛР. Якісне визначення ДНК Ureaplasma species (Зішкріб, сеча) 240 грн
ПЛР. Кількісне визначення ДНК Ureaplasma parvum і Ureaplasma urealyticum. Диференціювання 265 грн
ПЛР. Визначення ДНК Ureaplasma parvum і Ureaplasma urealyticum. Диференціювання і визначення в режимі Real-time 225 грн
ПЛР. Кількісне визначення ДНК Candida albicans (Зішкріб, сеча) 210 грн
ПЛР. Якісне визначення ДНК Candida albicans (Зішкріб, сеча) 220 грн
ПЛР. Визначення ДНК (C. albicans, C. glabrata, C. krusei). Диференціювання і визначення в режимі Real-time 225 грн
ПЛР. Кількісне визначення ДНК Trichomonas vaginalis (Зішкріб, сеча) 210 грн
ПЛР. Якісне визначення ДНК Trichomonas vaginalis (Зішкріб, сеча) 250 грн
ПЛР. Кількісне визначення ДНК Neisseria gonorrhoeae (Зішкріб, сеча) 215 грн
ПЛР. Якісне визначення ДНК Neisseria gonorrhoeae (Зішкріб, сеча) 225 грн
ПЛР. Кількісне визначення ДНК Gardnerella vaginallis (Зішкріб, сеча) 215 грн
ПЛР. Якісне визначення ДНК Gardnerella vaginallis (Зішкріб, сеча) 225 грн
ПЛР. Кількісне визначення ДНК вірусу папіломи людини (ВПЛ) Квант 21 (6, 11, 44, 16, 18, 26, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 53, 56, 58, 59, 66, 68, 73, 82) 630 грн
ПЛР. Напівкількісне визначення ДНК вірусу папіломи людини (ВПЛ) 28 типів (66, 45, 58, 51, 59, 16, 33, 39, 52, 35, 18, 56, 68, 31, 26, 69, 73, 42, 82, 53, 43, 54, 70, 61, 6, 44, 40, 11) 630 грн
ПЛР. Визначення ДНК вірусу папіломи людини 6, 11 тип. Скринінг (Зішкріб, сеча) 195 грн
ПЛР. Якісне визначення ДНК вірусу папіломи людини (ВПЛ) 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59 типів. Скринінг (Зішкріб, сеча) 260 грн
ПЛР. Якісне визначення ДНК вірусу папіломи людини (ВПЛ) 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59 типів. Генотипування по групах (Зішкріб, сеча) 275 грн
ПЛР. Кількісне визначення ДНК вірусу папіломи людини (ВПЛ) 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59 типів. Визначення в режимі Real-time 295 грн
ПЛР. Кількісне визначення ДНК вірусу папіломи людини 16, 18 тип 245 грн
ПЛР. Якісне визначення ДНК вірусу папіломи людини (ВПЛ) 16, 18 тип. (Зішкріб, сеча) 200 грн
Мікроскопічні дослідження
Мікроскопія урогенітального мазка (жінки) - Uretra, vagina, cervix 170 грн
Мікроскопія біоматеріалу (волосся, нігті, зішкріб шкіри) на патогенні гриби (на склі) 170 грн
Цитологічне дослідження епітелію на атипові клітини (жінки) (на склі) 60 грн
Цитоморфологічне дослідження біологічного матеріалу 250 грн
ПАП-тест (цитоморфологічне дослідження епітелію з цервікального каналу) 250 грн
Рідинна цитологія (ПАП-тест) 550 грн
Риноцитограма (назоцитограма) 220 грн
Гормональне кольпоцитологічне дослідження (1 мазок) 180 грн
Аналіз біоматеріалу на демодекс (вії, брови, зішкріб шкіри) 195 грн
Алергопанель
"ПАНЕЛЬ №1. РІЗНІ АЛЕРГЕНИ кліщ Der. pteronyssinus, Der. farinаe, пилок вільхи, пилок берези, пилок ліщини, суміш трав, пилок жита, полинь, подорожник, шерсть кішки, шерсть коня, шерсть собаки, Alternaria alternatа, білок, молоко, арахіс, лісові горіхи, морква, пшеничне борошно, соя. " 800 грн
"ПАНЕЛЬ №2. ІНГАЛЯЦІЙНА ПАНЕЛЬ Der. pteronyssinus, Der. Farinаe, пилок вільхи, пилок берези, пилок ліщини, пилок дуба, суміш трав, пилок жита, полинь, подорожник, шерсть кішки, шерсть коня, шерсть собаки, морської свинки, хом'яка, кролика, Pen. notatum, Cladosp. herbarum, Asp. fumIg Atus, Alternaria alternate. " 800 грн
 "ПАНЕЛЬ №3. ХАРЧОВІ АЛЕРГЕНИ лісовий горіх, арахіс, волоський горіх, мигдаль, молоко, білок курячого яйця, жовток курячого яйця, казеїн, картопля, селдерей, морква, помідори, тріска, краб, апельсин, яблуко, пшеничне борошно, житнє борошно, кунжут, соя" 800 грн
"ПАНЕЛЬ №4. ПЕДІАТРИЧНА кліщ Der. pteronyssinus, Der. Farinаe, пилок берези, суміш трав, кішка, собака, Alternaria alternate, молоко коров'яче, a-Lactoalbumin, β-Lactoglobulin, казеїн, білок, жовток, бічій сівороточний альбумін, соя, морква, картопля, пшенична мука, лісовий горіх, арахіс. " 800 грн
Антитіла Ig E до алергенів кульбаби 150 грн
Антитіла Ig E до алергенів амброзії 150 грн
Антитіла Ig E до алергенів тополі 150 грн
Антитіла Ig E до кліщів Dermatophagoides farinae 150 грн
Антитіла Ig E до кліщів Dermatophagoides pteronyssinus 150 грн
Антитіла IgE до алергенів Penicillium notatum 150 грн
Антитіла IgE до алергенів Aspergillus niger 150 грн
Реєстратура